Uo?i izbora 2007.

SVAKIDAŠNJI PRIZOR

U našem su gradu, na žalost, ovakvi prizori, sve ?eš?i. Ovu smo sliku zatekli jutros preko puta Ekonomske škole. Neki je penzi?, u potrazi za staklenom i plasti?nom ambalažom, kopao po sme?u. Vjerojatno mu je, kao i mnogima, zara?eni novac od povrata ambalaže, jedini dodatak maloj penziji. Ho?e li, nakon izbora, ovakvi prizori, biti rje?i? (P. A.)

Facebook komentari