Udruga školjkaša ” Mytilus» podnosi zahtjev za produženje koncesija

"ŠKOLJKAŠI" RAZGOVARALI SA ŽUPANOM JAKOV?I?EM
?lanovi Udruge  proizvo?a?a školjaka  i drugih morskih organizama " Mytilus" razgovarali su danas s istarskim županom Ivanom Jakov?i?em  o problematici  uzgoja školjaka u kontekstu postoje?ih  prostornih planova op?ina i gradova u Istarskoj županiji. U razgovorima, u  vije?nici  Grada  Pore?a, sudjelovali su Josip Zidari?, pro?elnik Upravnog odjela za održivi razvoj  i Milan Antolovi?, pro?elnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu.Postoje?i su prostorni planovi temelj za izdavanje lokacijskih dozvola za objekte uzgoja i prerade  školjaka, te  za dobivanje  koncesija za tu djelatnost. Budu?i da  1. sije?nja 2008. godine izdavanje lokacijskih dozvola prelazi s državne za lokalnu samoupravu,   Udruga ?e za svoje ?lanove podnijeti zahtjev Poglavarstvu Istarske županije za produženje koncesija. U sklopu prostornih planova treba definirati  iskrcajna mjesta za uzgojene i  ulovljene školjke.?lanovi Udruge, koju ?ine 12 proizvo?a?a,  podržavaju  županiju u  nastojanjima  da Zavod za javno zdravstvo Istarske županije bude referentni laboratorij za kontrolu školjaka, s obzirom da se jedini ovlašteni laboratorij  u Republici Hrvatskoj nalazi u Splitu.Proizvo?a?i školjaka  podržavaju  izgradnju kanalizacijskih sustava i drugih infrastrukturnih objekata  koji idu za tim da se  poboljša kvaliteta morske vode.  Kako se radi o djelatnosti koje maksimalno vodi brigu o ?isto?i obalnog podru?ja, neophodnoj za uzgoj  školjaka, zatražit ?e se sredstva  od Europske unije za  razvojne projekte u marikulturi.(IP)


Facebook komentari