U petak stupa na snagu Schengen

SVE JE SPREMNO ZA NOVA PRAVILA

Na grani?nom prijelazu Požane pokraj Buzeta danas su poklone razmijenili istarska i koparska policija. Ovo je njihovo 15. tradicionalno darivanje pred boži?ne blagdane, a doma?in je ove godine Hrvatska. Na druženju su pali i posljednji dogovori pred uvo?enjem schengenske kontrole na grani?nim prijelazima sa Slovenijom. Kako kažu, spremna je i jedna i druga strana. «Mi se za ovo spremamo ve? neko izvjesno vrijeme, i spremni su si oni tehni?ki uvjeti prema režimu koji zahtjeva schengen. Ipak, napominjem da ?emo tek nakon izvjesnog vremena vidjeti koliko je to tehni?ki spremno i tek ?emo nakon nekog vremena imati rezultate primjenjivanja novog režima.»
A novi režim je takav da ?e od 21. prosinca, po?etka primjene odredbi Schengenskog kodeksa o granicama, hrvatski državljani i dalje mo?i u Sloveniju, Ma?arsku i Italiju sa osobnom iskaznicom, ali uz korištenje posebnog kartona za otiskivanje pe?ata, koji ?e služiti za jednokratnu upotrebu. Hrvatski državljani ukoliko žele putovati u neku drugu europsku državu, a preko teritorija navedenih država, prilikom obavljanja izlazne grani?ne kontrole iz R. Hrvatske, odnosno ulazne grani?ne kontrole u navedene države obavezni su predo?iti isklju?ivo putovnicu. Karton za pe?ate izdavati ?e se, bez naknade hrvatskim državljanima koji koriste osobnu iskaznicu za prelazak granice, policijski službenici grani?ne policije RH na grani?nim prijelazima tijekom obavljanja grani?ne kontrole. U karton se upisuju ime, prezime i broj osobne iskaznice, a mora se ?uvati do povratka u RH obzirom da se otiskuje i izlazni pe?at.
Lokalno stanovništvo koje kaže da je upoznato sa novim pravilima boji se jedino gužvi u ljetnim mjesecima i prilikom ve?ih praznika kada je i najve?a frekvencija ljudi i vozila na grani?nim prijelazima. «Upoznat sam. Sve mi je jasno. Ali bojim se da ?e prepisivanje svih tih podataka na karton?i?e stvarati gužve, pogotovo ljeti. A ja još radim preko i biti ?u osu?en da svaki dan ?ekam kilometarske gužve. Bolje da ljudi koriste putovnice.» rekao nam je Valter koji stanuje u Buzetu. Schengen stupa na snagu to?no u pono? u no?i od ?etvrtak na petak.(L.D.)

Facebook komentari