U petak “Gra?anski sat” u Kršanu

SU?ELJAVANJE KANDIDATA ZA VIJE?E OP?INE KRŠAN

Sutra, u petak 20. travnja, se s po?etkom u 20 sati u prostorijama Pristava u Kršanu organizira "Gra?anski sat", odnosno tribina za gra?ane u organizaciji udruge Gong. Gosti na tribini su: Zdravko Vidak, nositelj liste Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Boris Babi?, nositelj liste Hrvatske selja?ke stranke – HSS, Klaudio Lazari?, nositelj liste Hrvatske socijalno liberalne stranke – HSLS, Vladimir ?ekada, nositelj liste Hrvatske stranke umirovljenika –HSU i Hrvatske narodne stranke – HNS, Josip Kontuš, nositelj liste Istarskog demokratskog sabora – IDS, E?eo Bren?i?, nositelj Nezavisne op?inske liste, Valdi Runko, nositelj Nezavisne op?inske liste, Roko Terkovi?, nositelj Nezavisne op?inske liste, Silvano Uravi?, nositelj liste Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP, Mersudin Smajlovi?, nositelj liste Stranke domokratske akcije Hrvatske – SDA Hrvatske.

Tema je "Gra?anskog sata" su?eljavanje kandidata na izborima za vije?e Op?ine Kršan, a cilj podizanje povjerenja gra?ana u demokratske institucije i izabrane predstavnike putem upoznavanja gra?ana s njihovim radom, poticanje odgovornosti i komunikacije izme?u bira?a i njihovih izabranih predstavnika. Na tribinu su pozvani svi zainteresirani gra?ani kako bi svojim pitanjima, sugestijama, pohvalama i kritikama doprinijeli kvaliteti ovog "Gra?anskog sata". (S. Š.)

Facebook komentari