U sklopu projekta ‘Građenje reciklažnog dvorišta Kamik’ održane radionice i sajmovi

SLIJEDI AKCIJA PRIKUPLJANJA TEKSTILA U BANJOLAMA
U vijećnici Općine Medulin, u petak je Jasmina Ritoša Benazić, viša stručna suradnica za razvojne projekte i gospodarstvo Općine Medulin, izvijestila o dosadašnjim aktivnostima u sklopu projekta „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“.  Projekt je, u trajanju od 17. kolovoza 2018. do 2. siječnja 2020.godine, sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. -2020.godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.937.905,37 kn, a bespovratna sredstva, u dijelu od 85% iznose 3.295.667,00 kn.

Učenici razredne nastave OŠ dr. Mate Demarina u Medulinu i područne škole Banjole osmislili su tekst za bojanku „Morske avanture jednoga Jure“, koju je na lokalni čakavski dijalekt prevela Marija Družeta. Bojanku je ilustrirao pulski ilustrator Vibor Juhas, a tiskana je u 500 primjeraka. Bojanka ukazuje na opasnosti od plastičnog otpada u moru te potiče razvoj empatije prema životinjama i svijest o potrebi zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom.

Također, 12. prosinca organiziran je i "Mali buvljak sreće" u OŠ Banjole za sve učenike od 1. do 4. razreda i djecu iz Dječjeg vrtića Sunčica iz Banjole. Sva djeca donijela su po dvije igračke, knjige, društvene igre ili slikovnice. Igračke su bile izložene u sportskoj dvorani. Svako dijete dobilo je po dva bona i od svih izloženih igračaka izabralo dvije koje mu se sviđaju. Sajmovima razmjene omogućava se duže korištenje proizvoda, u ovom slučaju igračaka, smanjuje se nastanak otpada i potrošnja resursa za proizvodnju novih igračaka. Ujedno se odgojno djeluje na djecu na način da se smanjuje pretjerani konzumerizam te potiče razmjena i duže korištenje proizvoda.

O važnosti smanjenja i ponovne uporabe otpada te ulozi mobilnog i novizgrađenog reciklažnog dvorišta, za učenike nižih razreda osnovne škole bilo je riječi na edukativnim radionicama. U prosincu su održane radionice s učenicima OŠ Banjole o funkcioniranju reciklažnog dvorišta i pravilnom odvajanju, ponovnoj upotrebi i smanjenju nastanka otpada. Učenici OŠ dr. Mate Demarina Medulin učili su o funkcioniranju reciklažnog dvorišta i pravilnom odvajanju, ponovnoj upotrebi i smanjenju nastanka otpada na radionicama. Također,  izrađene su 2 makete reciklažnog dvorišta od recikliranih materijala (učenici 4. razreda u OŠ dr. Mate Demarina i 4. razreda OŠ Banjole) te uručeni prigodni pokloni za obje škole.

Naposlijetku, organizirana su i provedena 2 obilaska novoizgrađenog reciklažnog dvorišta za učenike/ice i školsko osoblje iz matične i područne škole osnovne škole  Dr. Mate Demarina Medulin, za učenike/ice i učitelje/ice.

Ono što slijedi jest ponovljena akcija prikupljanja tekstila na lokaciji: Sabirna stanica – kod novoizgrađenog reciklažnog dvorišta na Kamiku bb u Banjolama, u ponedjeljak, 23. prosinca , u vremenu od 14 do 17 sati.

Pozivaju se svi mještani s područja Općine medulin, sve udruge civilnoga društva i svi zainteresirani građani na što veći odaziv. Pokloniti se i donirati mogu rabljena odjeća i obuća.

(Rex/foto:Mario Rosanda Ros)

Facebook komentari