Tko je bio Jakov Puljanin ?

FRANJEVAC KOJI JE RADIO KAO ARHITEKT I GRADITELJ
Jakov Puljanin ili Jakov iz Pule živio je krajem 13. na 14. stoljeće, te je bio franjevac, arhitekt i graditelj. O ranom životu Jakova Puljanina malo se zna, no njegovo se ime povezuje uz dva grada, Pulu i Padovu, te dvije crkve u tim gradovima.Od osnutka i širenja franjevačkog reda među fratrima s obje strane Jadrana stvorene su čvrste veze.

Već u prvom stoljeću uzajamnih veza franjevaca s istočne strane Jadranskog mora i franjevaca sa zapadne strane, posebice onima u Padovi, spominje se jedan "prekomorski" fratar koji je odigrao značajnu kulturno-umjetničku ulogu pri gradnji velebne bazilike sv. Antuna u Padovi.

Fra Jakov iz Pule dvadesetak posljednjih godina izgradnje ove čarobne građevine skladno izmiješanih stilova bio je njezin arhitekt ili bar službeni nadglednik, a ključni dokaz da je fra Jakov bio voditelj i nadzornik radova pruža dokument iz 1302., gdje se spominje da je »fra Jakov iz Pule iz istog Reda opunomoćeni nadglednik radova crkve sv. Antuna iz Padove«. Istovremeno u istoj bazilici svoje umjetničke radove izvodi i Giotto, koji je oslikao neke dijelove ovoga glasovitog zdanja.   

Kako je i kada fra Jakov Puljanin došao u Padovu, gdje je prethodno izučio umijeće graditeljstva, ostaje nepoznanica koju ne može riješiti ni mnoštvo dokumenata koji govore o njemu ili spominju njegovo ime. Možda odgovor jednostavno krije činjenica da su mnogi naši ljudi iz Istre, u nedostatku domaćih učilišta, odlazili u nedaleku Veneciju, Padovu ili nekamo drugdje, potražiti mogućnost studija i usavršavanja. Zemljopisna blizina, a posebno politička navezanost dviju provincija, koje spaja zajedničko more i jedinstvena mletačka uprava, bile su dakako poseban izazov za stalno uzajamno obogaćivanje.   

Ime Jakova Puljanina povezano je također sa samostanom i crkvom sv. Franje u Puli. On je koncipirao franjevački gotički sklop samostana i crkve u skladu s pravilima propovjedničkog reda donesenih u Narboni 1260. godine. To je podrazumijevalo tipičan pravokutni tlocrt crkve s četvrtastim svetištem, jednozidnim zvonikom, klaustrom i samostanom s prostorijama za stanovanje fratara, kapitularnom dvoranom, refektorijom i sakristijom koja povezuje samostan s korom u crkvi.Jakov Puljanin većinu svog redovničkog života proveo je u Puli u kojoj se i danas nalazi ulica koja u čast njemu nosi njegovo ime.

(REX / izvor:Veze i razmjene istarskih i padovanskih franjevaca konventualaca)

Facebook komentari