Samostalna izložba Korane Luki? Šuran

SUTRA U GALERIJI MILOTI?
U petak se u Galeriji Miloti? u 20 sati uprili?uje otvorenje samostalne izložbe Korane Luki? Šuran tematski vezane uz Batanu i more koja je nastajala u rasponu od 2006 do 2008, te nakon ciklusa “Maja” 2002./2003.,”Stope” 2004. i ”La boškarina” 2005. potvr?uje autori?in  neupitan talent i energiju. Korana Luki? Šuran ro?ena je 27. studenog 1977. godine u Puli, gdje istovremeno poha?a redovnu i glazbenu školu „Ivan Mateti? Ronjgov“. Završila je srednju školu Primijenjenih umjetnosti i dizajna 1996. godine u klasi profesora Ivana Obrovca. Godinu dana pauzira posje?uju?i predavanja akad. kipara Josipa Dimini?a na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Godine 1997. upisuje  se na Odsjek likovnih umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci. Na tre?oj godini opredjeljuje se za slikarstvo u klasi spec.akad. slikara Marijana Pongraca. Pod njegovim mentorstvom, u suradnji sa kolegama na ?etvrtoj godini studija, suostvaruje multimedijalni projekt „Boja-Pokret“. Po povratu u Pulu, dvije godine vodi Klub mladih SMI-DGI organiziraju?i samostalne izložbe mladih likovnih umjetnika, promocije knjiga, predavanja na temu suživota ?ovjeka i prirode, te?ajeve ekologije, fotografije i parlaonice. ?lanica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre i fažanskog likovnog kruga. Sada radi kao dizajner-interijerist u tvrtki „Oriana“ u Puli i vodi likovne radionice u Društvu naša djeca u Fažani, gdje živi i stvara. Gorka Ostoji? Cvajner za umjetnicu kaže kako je o?ito da nije mogla odoljeti zovu mora te je u smirenoj, sebi okrenutoj, tihoj, meditativnoj sredini u kojoj su ?ovjek i more još uvijek zavjet i savez, a batana povijesni znamen, autorica stvorila potpuno samostalan, samosvojan, autonoman, kristaliziran artefakt u uljima na platnu velikog formata. Izložba je ostvarena uz pomo? Grada Pule i Istarske županije, a ostaje otvorena do 29. svibnja. (D.F.)

Facebook komentari