Ravnatelj ustanove nije „smijenjen“, već mu je mandat istekao, a daljnju suradnju je odbio

DEMANTIJ NEISTINITIH PODATAKA:
Već u nekoliko navrata posljednjih godina IDS Umag, pod navodnom brigom za javnost i zakonitost rada gradske uprave, istu tu javnost pokušava obmanuti iznošenjem neistinitih podataka.

Kao i u slučaju imenovanja ravnateljica dječjih vrtića tako i u slučaju imenovanja ravnatelja Ustanove za upravljanje, korištenje i održavanje sportskih objekata Grada Umaga, javnosti se podmeće netočna tvrdnja da je gradonačelnik „smijenio“ dužnosti dotadašnje ravnatelje.

Zakonom o ustanovama propisano je da mandat ravnatelja ustanove traje četiri godine. Shodno tome, Edvard Bosnić imenovan je za ravnatelja 5. siječnja 2013. godine, što znači da mu je mandat ravnatelja istekao 4. siječnja 2017. godine. Sukladno tome, g. Bosnića nitko nije „smijenio“ niti je imao potrebu za to jer mu je mandat ravnatelja Ustanove prestao po sili Zakona. Dakle, neistinita je tvrdnja da je ravnatelj ustanove „smijenjen“. Naprotiv, ponuđena mu je daljnja suradnja, koju je on odbio.

Prije isteka mandata g. Bosniću, Upravno vijeće Ustanove raspisalo je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja ustanove. Na natječaj su prispjele dvije potpune i odgovarajuće prijave: Edvarda Bosnića i Mladena Zorića. Uzimajući u obzir dosadašnji rad g. Bosnića, ali i g. Zorića kao tajnika Sportske zajednice, njihove operativne, organizacijske i komunikacijske sposobnosti, a imajući u vidu strateške odrednice Grada za daljnji razvoj Umaga kao Grada sporta, Upravno vijeće je procijenilo da je g. Zorić kompetentniji kandidat te da će kvalitetnije i bolje udovoljiti zahtjevima i izazovima koji pred Ustanovom stoje u narednom četverogodišnjem razdoblju. Iz tog razloga Upravno vijeće predložilo je gradonačelniku da za ravnatelja Ustanove imenuje g. Mladena Zorića. Presudni kriteriji za odabir bili su organizacijske sposobnosti te program rada i razvoja Ustanove i sporta u gradu Umagu, koji su oba kandidata bila dužna priložiti uz prijavu na natječaj.

Rad g. Bosnića se, od strane Upravnog vijeća i gradonačelnika itekako cijeni, o čemu govori i činjenica da je g. Bosniću  ponuđena daljnja suradnja o radu na određeno vrijeme, do popune radnog mjesta na temelju javnog natječaja. Radi se o poslovima voditelja na kojima bi, po svojim kompetencijama, g. Bosnić mogao više doprinijeti razvoju ustanove, nego na radnom mjestu ravnatelja. Međutim, g. Bosnić je to izrijekom odbio.

Osim navedenog, Mladen Zorić poznati je sportski radnik i to ne samo u gradu Umagu, nego na području Istarske županije i Republike Hrvatske. Nije jasno  na koju se to sportsku javnost IDS Umag poziva i da li osporava stručne kvalifikacije Mladena Zorića? Prema našim saznanjima gospodin Zorić uživa veliki ugled i podršku sportske javnosti Umaga, Saveza sportova Istarske županije, a također i državnih saveza, na što smo iznimno ponosni. 

Što se tiče ovlaštenja gradonačelnika da imenuje i razrješava ravnatelje ustanova i članove uprava trgovačkih društava u vlasništvu Grada Umaga, navedeno ovlaštenje izvorno proizlazi iz članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kao sustavnog zakona, koji je u tom smislu izmijenjen 2012. godine, a ista ovlast  propisana je i člankom 68. Statuta Grada Umaga. Spomenutim Zakonom propisani su poslovi, odnosno ovlasti predstavničkog i izvršnog tijela te se propisima nižeg ranga (npr. Statutom Ustanove na koji se IDS Umag poziva) ti poslovi i ovlasti ne mogu drugačije uređivati, a što nam je u svome tumačenju potvrdilo i Ministarstvo uprave. Upravo je zadatak g. Bosnića bio predložiti usklađenje akata ustanove s propisima višeg reda, što isti nije učinio od stupanja na dužnost.

Lokalni izbori su pred vratima i neosporno je pravo političkih stranaka da se natječu svim dopuštenim demokratskim sredstvima, ali bi valjda svima interes zajednice, odnosno Grada Umaga, trebao biti na prvom mjestu. Međutim, razvidno je da IDS-u Umag to nije interes te izlazi u javnost s neistinama kako bi stvorio konfuziju, i to u vrijeme kada u Umagu na pripremama za odlazak na Svjetsko rukometno prvenstvo boravi Hrvatska rukometna reprezentacija, što je pozitivan primjer rada i uspjeha Grada Umaga.

Neovisno o reakcijama IDS-a, sigurni smo da će Grad Umag u narednim mjesecima dobiti potvrdu Europskog udruženja Gradova sporta o dodijeljenoj tituli „Umag-Europski grad sporta“ za 2018. godinu, u čijoj je kandidaturi upravo gospodin Zorić imao jednu od značajnijih uloga.
(Rex)

Facebook komentari