Radovi na cestama kao dio turisti?ke ponude

PULSKE PROMETNICE KRCATE BAGERIMA Bez obzira na kroni?ne pulske prometne probleme s kojima se suo?avaju sve gradske vlasti, teško je ostati ravnodušan na višednevne radove na prometnicama, koji postoje?e probleme ?ine još ve?im. Iako nam nije poznato zbog ?ega se na Verudi ve? nekoliko dana na "iskopinama" ništa ne dešava, uslijed ?ega se stvaraju nevjerojatni ?epovi, posebice nakon završetka posjeta u Op?oj bolnici Pula. Za takve spore i neodgovorne gra?evinske "akcije" naprosto nema opravdanja. Ako su u pitanju hitne intervencije ili nešto što zbog sanacije nije moglo ?ekati "bolja vremana", onda je te radove (kao u cijelom civiliziranom svijetu) trebalo obavljati tijekom no?i ili u nekom pogodnijem terminu. Ovako kaos na pulskim ulicama postaje nepodnošljiv. Tijekom današnjeg dana (srijeda 11. srpnja) naši su reporteri zabilježili ?ak tri velika zastoja u prometu, nastalih uslijed radova: Veruda, Radi?eva ulica u blizini Pionirskog doma te na pulskoj zaobilaznici nasuprot kafi?a Zen. Previše, ?ak i za Pulu… (N. M.)

Facebook komentari