Radovi na cestama u Poreču i Labinu

STANJE U PROMETU ZA 10. LISTOPADA  
Od ponedjeljaka 02.10.2017., u Poreču, nastavljeni su radovi na građevini Srednjotlačna plinska mreža prirodnog plina i elektronička komunikacijska mreža, u zajedničkom rovu uz plinovod za naknadne potrebe uvlačenja svjetlovodnog kabela, dijela područja Grada Poreča (dio naselja Finida i Špadići). Radovi se izvode u ulici Rapska i Hvarska, dijelovi ulica će biti zatvoreni za sav promet po fazama. Završetak radova očekujemo krajem studenog.
 
Zbog izvođenja radova na izvanrednom održavanju, županijska cesta ŽC 5081, dionica kroz grad Labin, od rotora za Rabac do Starog Grada, privremeno se zatvara za sav promet od 09.10.2017.g. do 23.12.2017.g. Za vrijeme izvođenja radova osiguran je obilazni pravac Labin - rotor Koromačno - Salakovci - Kranjci - Stari Grad u oba smjera. Obvezuju se svi sudionici u prometu da poštuju postavljenu privremenu prometnu signalizaciju.  (rex)
 

Facebook komentari