Pulski Down sindrom centar proslavio drugi ro?endan

U CENTRU PREDSTAVLJEN NOVI PROJEKT 
Pulski Down sindrom centar proslavio je danas drugi ro?endan. U sklopu proslave, Centar i Strukovna škola Eugen Kumi?i? iz Rovinja predstavili su hvalevrijedan projekt. Radi se o programu nazvanom «Potpomognuto radno osposobljavanje osoba sa Down sindromom» u koji su uklju?ene osobe sa Down sindromom s podru?ja Pule, Vodnjana i Umaga te prijatelji bez poteško?a iz Rovinja. «Uvažili smo pravo glasa naše djece i ponudili im integriran obrazac za zvanje koje žele», rekla je Branka Butorac, ravnateljica Centra. Dodala je kako osobe s Downom imaju potrebu da «punim jedrima» idu kroz život, stoga im se to nastoji omogu?iti. «Ovaj projekt je prvi veliki korak ka tom cilju», istaknula je Butorac. Profesor u srednjoj strukovnoj školi «Eugen Kumi?i?» u Rovinju, koja je ljetos Centru donirala 5000 kuna i ?etiri ra?unala, Radenko Matejašec, iskazao je zadovoljstvo što je mogao pomo?i osobama s Down sindromom da u?e «životne stvari». Rekao je kako je 12. srpnja izme?u Centra i škole u Rovinju, potpisan sporazum o suradnji, a 19. studenog maturantice te škole upoznate su s polaznicima. One su, naime, pomagale u radu, a ve? je pet osoba prošlo prvi od šest modula edukacije. Tu su nau?ili pripremanje objeda, odnosno, posluživanje. Profesor Matejašec najavio je javno polaganje ispita a potom zajedni?ki izlet. Matejašec je naglasio kako zadovoljna lica polaznika, ali i njihovih mentorica, maturantica škole Eugen Kumi?i?, govore sve. Nakon prezentacije projekta, mnoštvo okupljenih imalo je priliku, na prigodnom domjenku, vidjeti vještine koje su polaznici svladali. Prisutne je pozdravila i dogradona?elnica Pule Vesna Petrovi?: «Kada se osvrnem unazad, protekle dvije godine za njegova postojanja, nitko nikada nije rekao ne ovom Centru, što je dokaz njihovog dobrog rada». Poželjela im je daljnji uspjeh, a  polaznicima programa dobre ocjene. Down sindrom centar u Puli, prvi je centar za rehabilitaciju u Hrvatskoj i jugoisto?noj Europi, a samo su tri centra za rehabilitaciju osoba s Down sindromom, u cijeloj Europi. Kroz pulski je Centar u dvije godine postojanja, prošlo 180 osoba iz Hrvatske ali i šire, a iza njega je 5650 dana rehabilitacije. (P.A.)

Facebook komentari