Promocija diplomanata Sveučilišta Jurja Dobrile

U HISTRIJI DIPLOME PRIMILI NOVI ČLANOVI AKADEMSKE ZAJEDNICE
Danas je u Hotelu Histria u Puli održana dodjela diploma studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Na svečanoj dodjeli diplome su uručene studentima koji su završili dodiplomski studij po starom programu  te sveučilišnim prvostupnicima po bolonjskom programu i to na sljedećim odjelima: Odjelu za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković», Odjeul za obrazovanje učitelja i odgojitelja, Odjelu za humanističke znanosti, Odjelu studija na talijanskom jeziku i Odjelu za glazbu.
Kako saznajemo od zamjenice pročelnika najvećeg i najstarijeg odjela pri Sveučilištu -  Odjela za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković» prof. dr. sc. Danijele Križman Pavlović, u akademsko je zvanje promovirano ukupno 84 studenata ekonomije koji su završili programe ovog studija i to 30 sveučilišnih i 1 stručni prvostupnik, 14 studenata sa završenim stručnim dodiplomskim studijem te 39 studenata sa završenim sveučilišnim dodiplomskim studijem. Studenti su uspješno svladali programe iz dodiplomskih studija i to iz smjerova Financije, Marketing i Turizam, dok su sveučilišni prvostupnici završili programe iz  poslovne ekonomije i to iz smjera Management i poduzetništvo, Marketinško upravljanje te Financije računovodstvo i revizija. Pročelnik Odjela za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković», prof. dr. sc. Valter Boljunčić predložio je promovente Rektoru Sveučilišta, koji ih je nakon polaganja svečane prisege promovirao u odgovarajuća zvanja i dodijelio im diplome.
U glazbenom dijelu programa sudjelovali su studenti Odjela za glazbu, Odsjeka klasične harmonike i klapa Arena. (REX / Foto: M. Angelini)

Facebook komentari