Primanje, povodom konstituiranja Vije?a nacionalnih manjina

MANJINE KOD ŽUPANA
Župan Istarske županije g. Ivan Jakov?i? i podžupan g. Sergio Bernich, prire?uju u ?etvrtak,  4. listopada 2007. godine, prigodno primanje za predsjednike  Vije?a  romske, albanske, slovenske, bošnja?ke, srpske, talijanske i  ma?arske nacionalne manjine, te predstavnike ?eške i makedonske nacionalne manjine. Primanje,  povodom  konstituiranja  Vije?a nacionalnih manjina, održat ?e se u sjedištu Poglavarstva Istarske županije. (IP)

Facebook komentari