Prihvaćeno Izvješće o pregovorima s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj

UKUPNA VRIJEDNOST ZAJMA IZNOSI 200 MILIJUNA USD
Na jučerašnjoj sjednici Vlade prihvaćeno je Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva s ukupnom vrijednosti zajma u iznosu od 200 milijuna USD.
Vlada Republike Hrvatske donijela je 21. svibnja 2020. godine Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. 25. svibnja 2020. godine u Ministarstvu financija održani su pregovori između ovlaštenog izaslanstva Republike Hrvatske i predstavnika Međunarodne banke za obnovu i razvoj, a koji su rezultirali usuglašavanjem teksta Ugovora o zajmu za projekt.

Ukupna vrijednost predloženog Zajma je 200 mil USD (183,9 mil eura), rok otplate je 14,5 godina uz poček na otplatu 5 godina, kamatna stopa je u iznosu 6-mj EURIBOR + 0,75% fiksne kamatne marže, a što je obrazloženo u Zapisniku s pregovora i prihvaćeno od strane izaslanstva Republike Hrvatske. Namjena projekta je pomoći Republici Hrvatskoj u obnovi nakon potresa u Zagrebu i okolici kako bi se žurno uspostavilo pružanje nužnih i ključnih usluga i unaprijedili institucionalni kapaciteti za obnovu te ojačali nacionalni sustavi za pripravnost javnog zdravstva. Banci je potrebno dostaviti suglasnost Vlade Republike Hrvatske i odobrenje usuglašenih dokumenata koji su bili predmetom pregovora 25. svibnja 2020. godine.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je još 26. ožujka počelo komunikaciju sa Svjetskom bankom, a od travnja i gotovo svakodnevno komuniciralo i pripremalo dokumentaciju po ubrzanoj proceduri. U tu svrhu zajedno s Građevinskim fakultetom u Zagrebu i stručnjacima Hrvatske komore građevinskih inženjera izrađene su i prve procjene troška obnove. Isto tako, odmah nakon potresa Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja krenulo je u izradu cjelovitog Zakona kroz koji bi se na najbolji način pristupilo sanaciji oštećenih objekata. Uz velik angažman struke, izrađen je prijedlog zakona koji je upućen u javno savjetovanje. No Zakon, a onda program i ostali provedbeni dokumenti, sami po sebi nisu dovoljni. Obnova, osim što je stručno kompleksna i podrazumijeva interdisciplinaran pristup, bit će i izuzetno financijski zahtjevna. Zato je Vlada Republike Hrvatske paralelno s izradom Zakona pokrenula je i proces osiguravanja sredstava iz drugih izvora.

Podsjetimo, Vlada je do sada rebalansom proračuna osigurala sredstva za hitne sanacije, ali i za privremeni smještaj svih onih koji se ne mogu vratiti u svoje domove što vjerujem da su za građane u kratkom roku dvije najvažnije mjere. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je početkom tjedna raspisalo poziv građanima da se jave za pomoć u hitnim sanacijama, a prijave će biti putem sustava eGrađani.

(REX)

Facebook komentari