Pressica HNS-a

NOVA POSKUPLJENJA ZA NOVU 2008.


U prostorijama HNS-a danas je održana tiskovna konferencija kojom se željelo skrenuti pozornost javnosti i medija na neminovna poskupljenja komunalnih i javnih usluga u gradu Puli. Kako nam je re?eno, "Pulapromet" namjerava podi?i cijene svojih usluga kako bi mogli "podmiriti potraživanja prema radnicima s obzirom na novi kolektivni ugovor te zbog podmirenja obaveza prema europskoj banci za obnovu i razvoj". Prilikom kupovine novih autobusa naglašeno je kako ne?e do?i do pove?anja cijena prijevoza, no sada vidimo kako je ta tvrdnja bila daleko od istine. Uz to poskupljenje do?i ?e i do pove?anja cijena odvoza komunalnog otpada, dimnja?arskih usluga, odvoda otpadnih voda, što ?e dodatno opteretiti prora?un gra?ana još jednom potvr?uju?i ?injenicu kako je Pula najskuplji grad u Hrvatskoj. Doti?na pove?anja cijena stupiti ?e na snagu vjerojatno iza izbora, što predstavlja nužnu mjeru opreza, ?ime ?e gra?ani biti "nagra?eni" za svoju podršku. Sama procedura donošenja ovih zakona bila je ekspresna, što dokazuje kako je to bilo planirano ve? duže vrijeme – tvrde u HNS-u.  (D.H.) 

Facebook komentari