Predstavljen novi studijski program - Kultura i turizam i talijanski jezik i kultura

OBJAVLJEN BROJ PREOSTALIH UPISNIH MJESTA U RUJANSKOM UPISNOM ROKU
U srijedu, 5. rujna, u Vijećnici Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije održana je konferencija za novinare s ciljem predstavljanja novog studijskog programa Kultura i turizam i talijanski jezik i kultura te informiranja javnosti o broju preostalih upisnih mjesta u rujanskom upisnom roku.

 

Na konferenciji za novinare sudjelovale su članice Odsjeka za talijanske studije – prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić, dr. sc. Isabella Matticchio i dr. sc. Tanja Habrle te doc. dr. sc. Tijana Vukić s Odsjeka za kulturu i turizam, koja je otvorila i vodila konferenciju.

Vukić je pozdravila prisutne u ime vodstva Fakulteta, prof. dr. sc. Tee Golje i doc. dr. sc. Eliane Moscarda Mirković te predstojnika Odsjeka za kulturu i turizam doc. Nikole Vojnovića, koji su radi službenih putovanja bili spriječeni prisustvovati i predstavila sudionice konferencije. 

Potom je podsjetila da su preddiplomski i diplomski studijski program Kultura i turizam u Puli iznimno popularni radi svoje interdisciplinarnosti, specifičnih obrazovnih pristupa i metoda za teorijske, ali i praktične kolegije te široke primjene kompetencija studenata koji su ga završili u dvije ključne razvojne domene – kulturi i turizmu, kako u Istri tako i u ostatku Hrvatske.

Istaknula je da je u rujanskom roku za preddiplomski studijski program Kultura i turizam preostalo 16 upisnih mjesta uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja, 4 za strane državljane i 38 slobodnih upisnih mjesta za izvanredne studente. Za diplomski studijski program Kulture i turizma predviđena je upisna kvota za 25 studenata uz potporu MZO, 1 za strane državljane i 10 za izvanredne studente.

Vukić je objavila i da je Odsjek za kulturu i turizam Fakulteta, u partnerstvu s Odsjekom za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, sudjelovao u ovogodišnjoj prijavi Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na projekt "Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) na razini visokog obrazovanja".

Cilj prijave je izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te unapređenje preddiplomskog studijskog programa Kultura i turizam u Hrvatskoj, a svrha upis u Registar zanimanja HKO-a, brže, lakše i jednostavnije prepoznavanje toga sveučilišnoga kadra na tržištu rada te povezivanje rada akademije i gospodarstva. Prema posljednjim informacijama, projekt je za sada prošao prvu, administrativnu provjeru.

Potom je dr. sc. Tanja Habrle predstavila NOVI, dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studijski program Fakulteta – Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura istaknuvši da je dopusnica za njega dobivena 31. kolovoza.

Osim toga, pozvala je sve zainteresirane za prijavu na preddiplomski sveučilišni studijski program Kultura i turizam da se, zbog velikog interesa za njega, prijave za upis na novi studijski program koji se upravo od ovoga, jesenskoga upisnoga roka i može upisati, a čija je predviđena upisna kvota 20 studenata uz potporu MZO.

Dr. sc. Tanja Habrle navela je prednosti tog trogodišnjeg studijskog programa (180 ECTS-a) – stjecanje kompetencija iz različitih područja znanosti, visoke razine znanja talijanskoga jezika te nakon njegovoga završavanja stjecanje kompetencija koji će im omogućiti sudjelovanje u interkulturalnim timovima, osmišljavanje interkulturalnih projekata, poticanje kulturne i jezične raznolikosti te djelovanje na jačanju konkurentnosti turističkog i kulturnog sektora u Hrvatskoj.

Nakon završenog studija, zaključila je Habrle, prvostupnici u području društvenih i humanističkih znanosti Kulture i turizma i Talijanskog jezika i kulture će se moći zaposliti raznim organizacijama kulture i turizma, obrazovanja, javnim službama na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini i dr. Isto tako, zainteresirani za nastavak studiranja slobodni su upisati neki od diplomskih studijskih programa Fakulteta poput Kulture i turizma ili Talijanskog jezika i književnosti na talijanskom jeziku.

Dr. sc. Isabella Matticchio je, nakon toga, predstavila studijske programe Odsjeka za talijanske studije – preddiplomski i diplomski studij Talijanski jezik i književnost. Preddiplomski i diplomski studij Talijanskog jezika i književnosti ima dugogodišnju tradiciju. Nastava se održava u malim grupama što omogućuje individualni pristup svakom studentu. Nastavnici su izvorni govornici talijanskog jezika. Erasmus+ ugovori s mnogim Sveučilištima posebice talijanskim (npr. Erasmus + sa Padovom, Veronom, Genovom, Cataniom, Università per Stranieri di Perugia, itd.). 

Matticchio je naglasila da je za preddiplomski studij Talijanskog jezika i književnosti preostalo još 10 slobodnih mjesta uz potporu MZO, 2 za kandidate iznad 25 godina i 1 za kandidate strane državljane. Za prijave na diplomski studij Talijanskog jezika i književnosti predviđena je upisna kvota za 8 studenta uz potporu MZO, 1 upisno mjesto za studente iznad 25 godina te 1 za strane državljane.

Na koncu je prof. Rita Scotti Jurić predstavila poslijediplomski specijalistički studijski program Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti. Ovaj studijski program pripada humanističkim znanostima, a mogu ga upisati osobe koje su završile diplomski ili dodiplomski studij humanističkog ili društvenog smjera. Traje jednu godinu ili 2 semestra (ukupno 60 ECTS), odnosno 3 uključujući i predsemestar kojega imaju obvezu upisati studenti koji nisu završili diplomski ili dodiplomski studij filoloških znanstvenih polja.  Cijena studija je 14.000 kn  za studente koji su završili diplomski ili dodiplomski studij filoloških znanstvenih polja odnosno 16.000 za studente koji upisuju predsemestar.

Istaknula je da je za izvođenje studijskog programa potrebno minimalno 11 upisanih studenata te da će se prijave kandidata prihvaćati od 01. do 31. listopada 2018. za što će, pravovremeno, biti objavljen natječaj u javnim i službenim glasilima te na mrežnim stranicama Fakulteta (https://fitiks.unipu.hr/).

Doc. dr. sc. Tijana Vukić je na kraju konferencije istaknula da se sve prijave na studijske programe preddiplomske i diplomske razine obavljaju preko Središnjeg prijavnog ureda (mrežne stranice http://www.studij.hr) te da je zadnji dan za slanje dokumentacije za upis na preddiplomski studij 11. rujna, a na diplomski studij 5. rujna.

Uputila je i na mrežne stranice Sveučilišta (http://www.unipu.hr) te na mrežne stranice Fakulteta (https://fitiks.unipu.hr/) za više informacija o prijavama, upisima te slobodnim upisnim mjestima u rujanskom upisnom roku, kao i za detaljne informacije o samim studijskim programima.
(Rex)

Facebook komentari