Pomognimo studentima u istraživanju: Ispunite anketu o kvartovima Pule

'GRAD PULA - KVALITATIVNA ANALIZA I DEFINIRANJE PROSTORNIH GRANICA KVARTOVA PREMA PERCEPCIJI STANOVNIŠTVA'
Dajana Dimitrijević i Teodor Macan studenti su treće godine Preddiplomskog studija geografije (smjer: istraživački) na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Upoznali su se prije nepune tri godine u prostorijama Fakulteta kojeg pohađaju, a zajednička strast prema geografiji i putovanjima spojila ih je i na privatnom planu.

Ovaj mladi par imaju ideju, volju i želju za izradu i provedbu jednoga istraživačkoga rada predloženog naslova "Grad Pula- kvalitativna analiza i definiranje prostornih granica kvartova prema percepciji stanovništva." Istraživanje će provoditi putem internetske ankete, a ciljana skupina ispitanika bit će stanovnici grada Pule, njih 1000 prema predviđenoj kvoti. Dobivene podatke prikazat će i interpretirati uz pomoć GIS-a.

Cilj rada je odrediti kvartove Grada Pule, njihov položaj te prostorni obuhvat kao i percepciju sigurnosti, kvalitete života i socio-ekonomskog statusa stanovništva određenog kvarta. „Također, pokušat ćemo uvidjeti postoje li razlike u poimanju stanovnika različitih dobnih skupina kao i stanovnika različitih kvartova“ kažu studenti.

Zašto baš Grad Pula i ova vrsta istraživanja? „Kolega Macan je i sam stanovnik Grada Pule te iz 'prve ruke' zna kako do sada ne postoji niti jedna konkretnija karta ili istraživanje pulskih kvartova čija se postojanje ustaljeno među građanima, ali ostaje nejasan njihov prostorni obuhvat i granice.“

Rad na gore navedenu temu pišu pod mentorstvom doc. dr. sc. Vedrana Prelogovića, a rad će biti predložen za dodjelu Rektorove nagrade.

Pomognimo im i mi u izradi rada i, prema želji, ispunimo anketu za što bolju provedbu istraživanja. Anketa se nalazi OVDJE.

(Rex)

Facebook komentari