Osvrt na štrajk u prosvjeti sindikaliste Denisa Buršića

PRIOPĆENJE DENISA BURŠIĆA IZ SINDIKATA DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA RH
Dobili smo priopćenje Denis Buršića, županijskog povjerenika Sindikata državnih i lokalnih službenika RH za Istarsku županiju, u kojem on smatra da su zahtjevi sindikata u prosvjeti neumjereni, a njegovo priopćenje u cijelosti prenosimo:

"Svatko se od radnika bori za veće materijalna prava odnosno veću plaću, kako u državnom i javnom sektoru tako i u privatnom sektoru. Međutim, ne mogu podržati neumjerene zahtjeve sindikata u prosvjeti (povećanje plaće za 18,3 %, odnosno 13 plaću).

Jasno mi je da su plaće u obrazovanju niže 20 % od onih u privatnom sektoru. Ali, nisu samo njihove plaće manje, nego i plaće i državnih službenika. Nitko ne brine, kako će se izjednačavanje plaća državnog i javnog sektora sa privatnim odraziti se na privatni sektor i što to dugotrajno znači.

Iskreno, urušavanje privatnog sektora, neće dugoročno dobroga donijeti nikome u državnim i javnim službama i  nije mi jasno zbog čega svi traže izjednačavanje sa privatnim sektorom u dobrim vremenima, ali isto tako što to znači u lošim vremenima.

Ne bih baš tražio izjednačavanje plaća sa privatnim sektorom, oprostite, ne rade svi u turizmu, a što je sa plaćama radnika u tekstilnoj industriji? Trgovinama? I na kraju, radnici u turizmu i te kako krvavo zarade svoj kruh.

Kako bi se punio državni proračun i čime, bila bi veća potrošnja iz državnog proračuna, nego njegovo punjenje. I tko bi platio taj ceh neumjerenih zahtjeva školskih sindikata? I opet na kraju radnici.

I radnici u privatnom sektoru su važan čimbenik ovog društva. Svi zaboravljamo da privatni sektor i te kako puni državni proračun.

Radim u Poreznoj upravi, pa šta ćemo mi poreznjaci, na kraju sve te balade, privatnicima uzeti i naplatiti sve živo, da bi se mogle dignuti plaće u obrazovanju.

Ne zaboravite, drage kolege iz prosvjete, i mi, poreznici, carinici, policajci, sudski službenici, i mi radimo, i mi smo potplaćeni, međutim naši zahtjevi su umjereni, jer vrlo dobro znamo što i koliko možemo tražiti.

U svojim zahtjevima sindikati državnih i javnih službi moraju biti umjereni, a ne tražiti nešto što je nemoguće ili teško ostvariti.Uvijek se polazi od onoga što je moguće ostvariti i to je temelj pregovora, međusobno uvažavanje socijalnih partnera.

Međutim, u vašem štrajku, ja ne vidim nikakvo uvažavanje niti volje za pregovorima. Tražite od cjelokupne javnosti, da stane na vašu stranu, ali međutim nije to baš tako, Pustite to da vam roditelji daju podršku, da daju, međutim pitanje je što misle, naročito ako rade u državnoj službi.

Zašto ne pitate neku službenicu u nekom uredu državne uprave koliko je njena plaća i koliko njena plaća je manja od prosjeka RH.I li možda sudskog službenika koji i te kako puno radi. Ili policajca na cesti.

Ako niste zadovoljni njihovim spremama, pitajte pravnike sa pravnim fakultetom koliko je njegova plaća? Njegova plaća je tek nešto veća od prosječne plaće RH.

Na kraju, žao mi je i djece, koja sada ne idu u škole, ali koja će morati ići subotama da bi se nadoknadio fond sati, Sve se slama na leđima djece i roditelja.

JA NISAM REKAO NIKADA DA JA NE PODRŽAVAM VAŠ ŠTRAJK, PODRŽAVAM, ALI TREBALI BISTE BITI UMJERENI U VAŠIM ZAHTJEVIMA.

S poštovanjem,

Denis Buršić, Sindikat državnih i lokalnih službenika RH, županijski povjerenik za Istarsku županiju."

(rex)

Facebook komentari