Okrugli stol na temu “Javno dobro”

U ORGANIZACIJI UDRUGE PRAVNIKA
U srijedu, 28. svibnja, u prostorima Gradske vije?nice Grada Pule, održati ?e se 2. Okrugli stol na temu “Javno dobro”. Okrugli stol zapo?inje u 13 sati, a organizira ga  Udruga pravnika u upravi Istarske županije. Namjera je Okruglog stola okupiti stru?njake koji se bave problematikom javnog dobra, predstavnike pravosu?a i državnog odvjetništva, potaknuti stru?nu raspravu te prezentirati iskustva i probleme pravne prakse koji se odnose na status javnog dobra. Moderatorica Okruglog stola je Desa Sarvan, dipl. iur., predsjednica Udruge. (D.F.)

Facebook komentari