Obilježen 13. Tjedan cjeloživotnog učenja u sklopu Vijeća tržišta rada IŽ

OBILJEŽAVANJE JE ODRŽANO U PROSTORIJAMA HGK-ŽK PULA
U prostorijama HGK - Županijske komore Pula, u utorak, 1. listopada 2019., je održano obilježavanje 13. Tjedna cjeloživotnog učenja u sklopu Vijeća tržišta rada Istarske županije.

U cilju senzibiliziranja javnosti za cjeloživotno učenje, promicanje kulture učenja te poticanje osobne motivacije, na jučerašnjem događaju su bile predstavljene aktivnosti koje provode članovi Vijeća tržišta rada Istarske županije u sklopu svojih ustanova, a to su: Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o., Diopter - otvoreno učilište Pula, Pučko otvoreno Učilište Labin, Grad Labin, Istarska županija; Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Pula, te Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Važno je istaknuti da se radi o nacionalnoj obrazovnoj kampanji u kojoj se svim zaineresiranima na neposredan, često i neformalan način, prenosi poruka o važnosti obrazovanja i učenja. Brze promjene na tržištu rada, starenje stanovništva i sve izraženija globalna konkurencija sve više stavljaju u fokus važnost cjeloživotnog učenja jer ono postaje preduvjet zapošljivosti pojedinca i povećanja njegove konkurentnosti na tržištu rada, te, ne manje važno, cjeloživotno učenje postaje temelj ostvarivanja osobnih potencijala. Nova znanja i učenje tijekom cijelog života pomažu u razumijevanju stalnih promjena, njihovom praćenju ali i u aktivnom stvaranju.

Inače, Istarska županija putem Upravnog odijela za gospodarstvo te u svojstvu Tehničkog tajništva Vijeća tržišta rada Istarske županije, provodi aktivnosti koje pridonose razvoju tržišta rada i jačanju ljudskih potencijala u Istarskoj županiji.

Vijeće tržišta rada Istarske županije okuplja dionike javnog, privatnog i civilnog sektora koji su ključni za izradu, provedbu i evaluaciju dokumenta i politika za razvoj ljudskih potencijala u Istarskoj županiji. Isto tako djeluje na razvoj sustava zapošljavanja, obrazovanja prekvalifikacija i osposobljavanja za potrebe tržišta rada na regionalnoj razini.

(rex/foto Manuel Angelini)

Facebook komentari