Obavijest Zelene istre

ODRŽAVAJU SE ME?UNARODNE RADIONICE O ESPOO KONVENCIJI

Da li je za terminale za ukapljeni plin u Trš?anskom zaljevu potrebno procijeniti utjecaj na okoliš i u Hrvatskoj i Sloveniji? Je li za hrvatsko plinsko eksploatacijsko polje na granici s talijanskim teritorijalnim vodama potrebno procijeniti utjecaj na okoliš i u Italiji? Ta su pitanja regulirana me?unarodnom Konvencijom o procjeni utjecaja na okoliš i preko državnih granica - poznatijoj kao Espoo konvencija. Premda su ratifikacijom Espoo konvencije Hrvatska, Italija i Slovenija preuzele obavezu prekograni?ne procjene utjecaja na okoliš,  ostaje još mnogo mjesta za provedbu preuzetih obaveza odnosno u?inkovitu primjenu procedura prekograni?ne procjene utjecaja na okoliš za pojedine projekte. Stoga me?unarodna mreža organizacija za zaštitu okoliša Adriatic GreeNet, ?iji je izvorni ?lan Zelena Istra, organizira u talijanskoj  Goriziji 14. prosinca me?unarodnu radionicu o Konvenciji o Espoo konvenciji. Radionica se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva okoliša, zaštite prostora i mora Republike Italije, Autonomne regije Friuli Venezia Giulia i Provincije Gorizia, te u suradnji s  Institutom za me?unarodnu sociologiju iz Gorizije. O dosadašnjim primjerima primjene postupaka predvi?enih Espoo konvencijom na radionici ?e govoriti predstavnici ministarstava zaštite okoliša Slovenije, Hrvatske i Italije. Ostali ?e iz tri zemlje sudionici govoriti o iskustvima i mogu?nostima unaprje?enja prekograni?ne suradnje. Radionicu organiziraju predstavnici nevladinih udruga za zaštitu okoliša budu?i da je uklju?ivanje javnosti u prekograni?nu procjenu utjecaja na okoliš jedno od klju?nih elemenata same procedure. Isklju?ivo participativni procesi mogu osigurati definiranje granica održivosti modela razvoja i jedino se zajedni?kim sudjelovanjem svih zainteresiranih osigurava u?inkovito provo?enje preuzetih obaveza svih regija i država u upravljanju prirodnim resursima i zaštitom okoliša. (IP)

Facebook komentari