Nema razvoja Istre bez željeznice

ZELENI I SINDIKAT ŽELJEZNI?ARA O STANJU NA ISTARSKIM PRUGAMA
U prostorijama Sindikata željezni?ara danas je u Puli održana konferencija za medije predstavnika tog sindikata, glavnog povjerenika  i ?lana predsjedništva SHŽ Klaudija Jadrej?i?a, tajnika Zvonka Halimi?a i predsjednika Zelene stranke, Josipa Antuna Rupnika. Oni su svojim istupom željeli skrenuti pažnju javnosti na stanje u kojem se nalazi željeznica na podru?ju Istre, ali se i osvrnuti na ?injenicu da se u predizborno vrijeme ?esto i olako barata potrebom gradnje željezni?kog tunela kroz U?ku, ali još uvijek ništa konkretno nije poduzeto za realizaciju tog projekta.
"Prije 1990. željeznicom se prevozilo 670.000 putnika i oko 800.000 tona tereta, a danas se preveze oko 130.000 putnika i oko 120.000 tona tereta. Vlakova više niti nema i vi ne možete direktno putovati vlakom do Zagreba. To je stvarnost naše željeznice u Istri", istaknuo je Rupnik te naveo da je prije dvije godine potaknuo pitanje razvoja željeznice na Skupštini Istarske županije navode?i ekološke, sigurnosne i gospodarske prednosti takve vrste prijevoza. "Izgradnja pruga daleko manje uništava okoliš od izgradnje autoceste, te nije ?udo da i Europa potencira taj promet. Željeznica je puno sigurnija od cestovnog prometa, dovoljno je navesti ja na autocestama u Hrvatskoj u periodu od sije?nja do kolovoza poginulo 55% više ljudi nego u istom periodu lani", rekao je Rupnik te naveo da i djeca znaju odgovor na pitanje da li se, primjerice, opasni tereti trebaju prevoziti cestom ili željeznicom, te pozvao sve istarske politi?are, a naro?ito saborske zastupnike, da se hitno izbore da se u najkra?em vremenu pokrene izgradnja ravni?arske pruge Zagreb-Rijeka-Pula.
Predstavnik sindikata Klaudio Jadrej?i? naveo je ?injenicu da ?e se izgradnjom punog profila Istarskog ipsilona zapo?eti i naplata cestarine, a to ?e neminovno dovesti do preoptere?enja lokalnih prometnica, na koje ?e, vrlo vjerojatno, još više po?eti gravitirati i kamionski prijevoz, primjerice, Rockwoola. "Ako istarske pruge ostanu u ovom stanju još nekoliko godina postoji opasnost totalne izolacije odnosno propadanja infrastruktura, a to bi bio veliki gubitak za Istru i ljude koji tu žive, dok bi njena modernizacija i spajanje s Rijekom bilo pravo rješenje za ovo podru?je, jer bi time cestovni prijevoz bio sigurniji, a zaga?enje znatno manje. Istra se sustavno lošim putni?kim voznim redom izolira od ostatka Hrvatske. Gra?ani Istre imaju pravo na željezni?ku povezanost sa svojim glavnim gradom i cijelom Hrvatskom, a da ne moraju putovati više dana ili biti prisiljeni koristiti cestovni prijevoz. Gradit ?e se tunel kroz Biokovo, most do Pelješca, a zar i mi Istrani nismo gra?ani Hrvatske? Na lanjskom sastanku HŽ-a i predstavnika Istarske županije tunel se opet spominje, vjerojatno isklju?ivo u dnevnopoliti?ke svrhe, jer o njemu slušamo 15 godina. Projekti takve veli?ine su u nadležnosti države, ali je lokalna samouprava, tj. županija ta koja to mora zatražiti i podržati", zaklju?io je Jadrej?i?.
Na kraju je Rupnik kao jedno od rješenja predložio i zajam gra?ana, sli?an onome za gradnju tunela U?ka, te dodao da "bi velika ve?ina gra?ana uzemlji to opet u?inila i na taj na?in zatvorila usta svima onima koji spre?avaju izgradnju tunela kroz U?ku i povezivanje Istre s maticom zemljom". (S. Š.)
O TUNELU KROZ U?KU
Tunel ?i?arija bio bi dug 14,5 km, a dužina same pruge bi bila 22 km. Bila bi to pruga s jednim kolosijekom za brzinu od 120 km/sat i bila bi elektrificirana. Procjenjuje je da bi trošak njezine izgradnje bio oko 130 milijuna eura.

    

Facebook komentari