Nastavak sufinanciranja troškova prijevoza srednjoškolcima

VIJESTI IZ GRADA NOVIGRADA
Grad Novigrad i ove će školske godine sufinancirati troškove školskog prijevoza za redovite učenike srednjih škola. Redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Novigrada koji su upisali školsku godinu 2017./2018. i koji zbog školovanja svakodnevno putuju u mjesta izvan područja Novigrada, ostvaruju tako pravo na sufinanciranje 50 posto troškova koji predstavljaju razliku između pune cijene mjesečne vozne karte i iznosa koji sufinancira nadležno ministarstvo RH.

Redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Novigrada koji su upisani u školsku godinu 2017./2018. i koji ne putuju svakodnevno jer imaju osiguran smještaj u mjestu školovanja, ostvaruju pravo na povrat troškova u visini od 50 posto važeće cijene povratne autobusne vozne karte autobusnog prijevoznika „Autotrans“ d.o.o. Cres (cijena s povlasticom za osobe mlađe od 26 godina) na dan putovanja, za relaciju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, i to za najviše jedno putovanje tjedno. Broj putovanja tijekom pojedinog mjeseca određivat će se ovisno o broju nastavnih dana.

Pravo na povrat troškova srednjoškolci koji ne putuju svakodnevno ostvaruju podnošenjem zahtjeva na posebnom OBRASCU sa svim potrebnim prilozima: preslikom osobne iskaznice ili druge važeće identifikacijske isprave učenika, potvrdom školske ustanove o redovitom upisu u školsku godinu 2017./2018. i potvrdom učeničkog doma odnosno potvrdom MUP-a o prijavi boravišta učenika u mjestu školovanja. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novigrada. (REX)

Facebook komentari