Nakladnici Županijske komore na sajmu u Beogradu

OD PONEDJELJKA DO NEDJELJE
Strukovna grupa nakladnika HGK - Županijske komore Pula, nakon nastupa na sajmu knjige u Frankfurtu, nastupit ?e i na 53. me?unarodnom sajmu knjiga u Beogradu od 20 –26. listopada 2008., a u sklopu zajedni?kog nastupa hrvatskih nakladnika u organizaciji Zajednice nakladnika i knjižara HGK. Na sajmu ?e biti predstavljen katalog sa izdanjima slijede?ih nakladnika: Arheološki muzej Istre, Me?unarodni istraživa?ki centar za arheologiju Brijuni - Medulin, ?akavski sabor, Državni arhiv Pazin, Edit, Errata Corrige, Histria Croatica C.A.S.H., Inart, Mara, Mathias Flacius, Medit, Reprezent, ve?ina ?ijih ?e izdanja biti i predstavljena na sajmu. Tako?er, predstavit ?e se i Turisti?ka zajednica Grada Pule. U sklopu sajamskog nastupa održat ?e se nekoliko prezentacija, akademik Josip Bratuli? održat ?e predavanje o zavi?ajnom izdavaštvu 22. listopada. Drago Orli? 23. listopada predstavit ?e monografiju Gruss Aus Pore?, a 24. listopada Elmo Cvek predstavit ?e se troknjižje o istarskoj flori i fauni kao segmentu projekta Istarski rje?nik.U sklopu nastupa na sajmu HGK-ŽK Pula 22. listopada u 13 sati uprili?uje prijem za poslovne partnere iz gospodarskih komora i agencija, poslovnih partnera iz djelatnosti nakladništva te turizma koji ?e biti upotpunjen degustacijom kvalitetnih istarskih proizvoda koje ?e predstaviti ?lanovi Strukovne grupe mladih vinara ŽK Pula te vinari Demian (Mar?ana) i Vivoda (Rovinj), zatim Bakalarnica Milena Višnjan, Uljara Baiocco, Mauros-Hobotnica d.o.o , Zigante tartufi iz Plovanije i obrt Compari. (P.A.)

Facebook komentari