Najavljena je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Medulin

DONOSIMO DNEVNI RED
Najavljena je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Medulin - za srijedu, 15. studenog u 19 sati u Medulinu, u prostoriji općinske vijećnice.

DNEVNI RED 
1. Aktualni sat 
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika sa 5.sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin 
3. Donošenje odluke o mirovanju mandata vijećnice Danijele Žgomba i verifikaciji mandata vijećnici Paoli Šimunović 
4. Donošenje odluke o prihvaćanju ostavke Danijele Žgomba i imenovanje Paole Šimunović predsjednicom odbora za kulturu 
5. Donošenje rješenja o imenovanju članova Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost 
6. Donošenje rješenja o imenovanju članova Socijalnog vijeća Općine Medulin 
7. Donošenje odluke o lokalnim porezima Općine Medulin 
8. Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o stanju sustava Civilne zaštite u 2016. 
9. Donošenje odluke o prihvaćanju procjene ugroţenosti, plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite za područje općine Medulin 
10. Donošenje odluke o I.izmjenama i dopunama programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Medulin za 2017.godinu 
11. Donošenje programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Medulin za 2017. – pročišćeni tekst 
12. Donošenje odluke o I.izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu, tehničkoj kulturi i rekreaciji Općine Medulin za 2017.godinu 
13. Donošenje programa javnih potreba u sportu,tehničkoj kulturi i rekreaciji Općine Medulin za 2017. – pročišćeni tekst 
14. Donošenje odluke o I.izmjenama i dopunama programa javnih potreba u obrazovanju Općine Medulin za 2017.godinu 
15. Donošenje programa javnih potreba u obrazovanju Općine Medulin za 2017. – pročišćeni tekst 
16. Donošenje odluke o I.izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Općine Medulin za 2017.godinu 
17. Donošenje programa javnih potreba u kulturi Općine Medulin za 2017. – pročišćeni tekst 
18. Donošenje odluke o I.izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2017.godinu
19. Donošenje odluke o I.izmjenama i dopunama programa odrţavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2017.godinu 
20. Donošenje I.izmjena i dopuna Proračuna Općine Medulin za 2017.godinu 
21. Donošenje odluke o usvajanju akcijskog plana odrţivog energetskog razvoja Općine Medulin. rex

Facebook komentari