Na Monumentima otpo?eo 7. “Future Nature” festival

RADIONICE I GLAZBENI PROGRAM U organizaciji pulske udruge "Marsroom" po sedmi put je otpo?eo festival audiovizualne umjetnosti "Future Nature 07". Festival je oduvijek zamišljen kao me?unarodni susret umjetnika i umjetni?kih skupina koje djeluju i stvaraju izvan institucionaliziranih komercijalnih domena, odnosno poti?u rad mla?ih izvo?a?a koji pokazuju kvalitetan umjetni?ki doseg i predispozicije za razvoj umjetnosti kao takve. Ova uop?ena koncepcija u praksi prikazuje kulturni doga?aj "Future Nature" kao festival alternativne umjetnosti, uli?nog teatra, performansa i umjetni?ko-slikarskog izražavanja. Festival pripada skupini doga?aja s tzv. " low budget" programima. Udruga "Marsroom" poznata je po svojim dekoracijama, koje su proizašle iz njihovih radionica i unikatne su u potpunosti - od materijala do krajnjeg proizvoda. Ovim putem ?lanovi udruge željeli bi pozvati sve zainteresirane da se priklju?e radionicama, koje su krenule ju?er, na podru?ju bivše vojne zone "Monumenti". Slijedi kra?i prikaz radionica u organizaciji "Marsroom-a": Od 10. do 12. srpnja 2007. (utorak - ?etvrtak) od 17 do 19 sati. Najave za sudjelovanje u radionicama šaljite na e-mail: avs_marsroom@yahoo.com • RADIONICA MIKSANJA BEAT TO BEAT / MIXING BEAT TO BEAT WORKSHOP • RADIONICE ŽONGLIRANJA / JUNGGLING WORKSHOP • RADIONICE VIZUALIZACIJE / VISUAL WORKSHOP • RADIONICA TAI CHI-a / TAI CHI WORKSHOP • RADIONICA IZRADE DEKORATIVNIH ELEMENATA / DECORATION WORKSHOP Od 12. do 15. srpnja 2007. (?etvrtak - subota) od 9 do 11 sati. • PC HOME STUDIO (info: www.armazonex.tk) Od ?etvrtka 12. srpnja kre?e glazbeni dio programa, gdje ?e se predstaviti velik broj umjetnika, što mladih doma?ih neafirmiranih DJ-a, do gostiju s podru?ja bivše države, Njema?ke i Belgije. Napomenimo kako u ?etvrtak (12. srpnja - prvi dan muzi?kog dijela programa) prvih 100 donosioca flyera dobiva 50 % popusta na kartu za taj dan. Upad stoji 70 kuna za jedan dan ili 150 kuna za tri dana festivala. Vjerujemo kako svim ljubiteljima psy-trance glazbe i alternativnim disciplinama predstoji zanimljiv vikend. (D. H.)

Facebook komentari