Kartulina iz Vrani?i 28

ŠTO SE RADI U SEZONI KISELIH KRASTAVACA?

 

Piše: R.V. Aleksi?

Protekli tjedan kolovoza obilježio je uobi?ajeni " politi?ki egzibicionizam " svojstven mjesecu godišnjih odmora na ovim prostorima. Ni?im izazvani politi?ari u metropoli i lokalnim zajednicama produciraju svoje umotvorine, a novinari u sezoni "kiselih krastavaca" ( suše vijesti )  s guštom ih citiraju. Damir Kajin ima veze s civilnim društvom samo u definiciji politi?kih stranaka, naime i stranke su udruge gradjana. Istine radi udruge " svete krave", koje imaju "posebne" zakone", no zakon o vodjenju financija nikako da se porodi iz zakonodavnog tijela. Svi "za?etnici" ( o?evi ) o?igledno su impotentni s namjerom da sve ostane u magli, neprovidno, netransparentno. ?isti ra?uni, duga ljubav je poslovica koju ne razumiju "politi?ari". Upravo zbog toga sam eurooptimist, jer želim da i za njih EU propiše "pravila ponašanja".
Kajin ni?im izazvan, komentira lošu ocjenu jedne od udruga civilnog društva ( TIH ) koja se bavi "korupcijom", na na?in da poput lošeg tenisa?a opali iz sve snage po lopti pokušavaju?i da je vrati u protivni?ki teren. Optužio je , barem po pisanju medija za netransparentnost  TIH, B.a.B.e. i GONG. Totalni promašaj, jer dok su se u vrijeme "Tudjmanizma" ove udruge borile za civilizacijske vrednote, velika ve?ina oporbenih politi?ara ( "stoka sitnog zuba" ) nije se usudila ni pisnuti, dok je vrhovnik grmio protiv žutih, crvenih i zelenih vragova. Transparentnost financiranja i trošenja novca u pomenutim udrugama prate i kontroliraju fondovi koji su prihvatili njihove projekte, rokove i izvršioce, a medju njima je i Vlada RH. Financijsko poslovanje je regulirano zakonom o udrugama i zakonom o financijama u neprofitnom sektoru. To bi trebao znati višekratni saborski zastupnik.
U komentaru izvješ?a TIH-a se ?ulo da udruge nastupaju politi?ki, a nisu politi?ke stranke. Pametnom dosta, a za neupu?ene: temeljno ljudsko pravo je da gradjanin ima pravo na svoj politi?ki stav i da ga može slobodno izre?i. "Politi?ari" u Hrvatskoj su se totalno zaboravili, jer nakon što su sabor pretvorili u parlament stranaka, a ne gradjana , žele još mo?i. Žele mo? da oni odredjuju tko smije, a tko ne smije iznositi politi?ka stajališta.
Zna?i, izjava gospodina Kajina je bila potpuno transparentna: neistinita i zlonamjerna, a na štetu stranke u ?ije ime je govorio. Još uvijek nisu transparentne izjave o poklonjenoj slici ?
Neki drugi politi?ari bi ugasili gradsku feštu " 24 sata", te na taj na?in ukinuli jedini "život" koji se dogadja u gradu, u sezoni, a namijenjem je domicilnom stanovništvu. Sekundu kasnije oni nebi ugasili manifestaciju ve? bi je izmjestili s rive, a rive cijelog Mediterana oduvijek su pozornica društvenog života. Imam dojam, da bi najbolje bilo da se grad odrekne autorskih prava na manifestaciju u korist HNS-a, no to nije mogu?e bez dovoljnog broja glasova na izborima, zar ne ?
Osim "maestralnih" lopova na Poreštini su u akciji i oni drugi lopovi, jednostavni i brutalni plja?kaši koji redovito posje?uju hotelske sobe, apartmane i parkirališta. Policija nije primje?ena u blizini pomenutih mjesta, no oplja?kani turisti su silom prilika morali Policijskoj postaji u goste, naravno kako bi se sastavili i ovjerili zapisnici. Moj prijedlog je da se osnuje "bilježni?ka policija".
Neznam što mi je danas, mašta radi svašta, evo još jedne ideje kako smanjiti prometovanje od hotela do grada i nazad. Iluzorno je o?ekivati da ?e zakupci marketa i marketi?a uz hotele smanjiti cijene, pa ?e gosti pohrliti k njima u kupovinu. Da turisti ne koriste vozilo za po gradu i time otežavaju pore?ki prometni kolaps predlažem da neki trgovci primaju narudžbe telefonom, te da ih oni dostavljaju u hotel gostima. Na taj na?in bi se koristilo jedno vozilo, a ne stotine. Bio bi to za?etak uslužne djelatnosti, jer  sada Muhamed ne može brijegu zbog prometa, pa je red da brijeg dodje Muhamedu. 
Mir svima iz Vrani?i: R. V. Aleksi?

Facebook komentari