Kakvoća mora za kupanje na plažama u Istarskoj županiji u 2017.

VII. UZORKOVANJE
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 14. do 16. kolovoza 2017. godine, proveo VII. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 209 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 203 mjerne točke ili u 97,13% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, dok je na šest mjernih točaka (Novigrad, Novigrad – Karpinjan; Rovinj, Hotel Rovinj – Ispod hotela; Pula, Valsaline – Uvala F.S.; Raša, AC Tunarica – Lijeva strana uvale; Bale, Kolone – Uvala Sv. Jakov; Tar-Vabriga, Tarska vala) ili u 2,87% uzoraka zabilježena dobra kakvoća mora.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 23,2 0C do 27,0 0C dok se temperatura zraka kretala od 21,8 0C do 30,0 0C.

(REX)

Facebook komentari