Gradska anketa o financiranju sporta

SPORT PO MJERI GRA?ANA?

Grad Pula odlu?io je napokon saznati za koji bi sport gra?ani željeli da se izdvaja njihov novac, to?nije koju bi vrstu sportskih aktivnost trebalo izdašnije financijski potpomagati Bez obzira na dobru namjeru anketara sasvim je izvjesno da ?e se po principu velikih brojki anketirani odlu?iti za natjecateljski sport i školski sport te rekreaciju. Profesionalni sportaši ?ine tek mali dio sportski aktivnih gra?ana i jasno je da ne mogu odnijeti prevagu u ovoj anketi. No postavlja se pitanje može li se ova anketa pretvoriti u bježanje od "odgovornosti" prema NK Pula jer je gotovo cijela sportska javnost jasno protiv nerezonskog financiranja nogometa pa bi se odgovor na anketu mogao iskoristiti za dobivanje legitimiteta za ovakvu odluku? (N. M.)

PITANJE ANKETE:
Smatrate li da više sredstava treba izdvojiti za:
1. školski sport i rekreaciju
2. profesionalni sport
3. natjecateljski sport

Odgovori na anketu mogu se dati pozivom na besplatni info telefon 0800-33-44-55

Facebook komentari