Grad: Stablo ladonje je ugrožavalo ljude i imovinu

KAD SI POSA?EN NA KRIVOM MJESTU…

Danas smo obišli mjesto gdje se do ju?er nalazilo smaknuto stablo ladonje pokraj Glazbene škole u Puli. Iako nismo uspjeli do?i do odgovornih ljudi u nadležnom gradskom odsjeku, koje je rušenje stabla i odobrilo, uspjeli smo do?i do izjave gospo?e Vlade Može, ravnateljice Glazbene škole. Tako smo doznali da su višegodišnjem stablu ladonje radnici na obližnjem gradilištu stambeno-poslovne zgrade prethodno izvo?enjem gra?evinskih radova odsjekli dio korijenja pa se postavilo pitanje ho?e li stablo uop?e opstati. Kako su radnici srušili i zid škole (koji je, pazi vraga, izgra?en na susjednoj parceli), s izvo?a?ima radova je dogovorena gradnja novoga zida, ali ujedno je zatražena i dozvola Grada da se ladonja ukloni. "Godinama imamo probleme s korijenjem ladonje i ono je prijetilo da podigne pod u našim u?ionicama. Priznajem da je sje?a njegovog korijenja od strane radnika na gradilištu ubrzala našu odluku da od Grada zatražimo dozvolu za njegovo uklanjanje što je kod nekih djelatnika u školi, i kod mene, izazvalo veliku tugu, pa ?ak i poneku suzu u oku…

Htjela bih napomenuti da smo s nadležnim gradskim odjelom ve? dogovorili i zamjensku sadnju zelenila, koja ne?e ni na koji na?in svojim korijenjem ugrožavati zgradu Glazbene škole", pojasnila nam je ravnateljica Može. Ovdje vrijedi napomenuti, i ?itateljima prenijeti, mišljenje Odsjeka za zaštitu okoliša, UO za prostorno ure?enje, komunalni sustav i imovinu, a koje potpisuje Loris Mošnja, dipl. ing. agr.: "Dana 6. velja?e 2007. izvršen je o?evid u Ciscuttijevoj ulici 22, tijekom kojeg je utvr?eno da se na uskom dijelu zelene površine unutar školskog dvorišta, neposredno uz ogradu, nalazi stablo dudovca. Stablo svojim deblom i korijenjem urušava ogradni zid, dok krošnjom zauzima zra?ni prostor susjedne parcele koja nije u vlasništvu škole. Stanje je fotodokumentirano.

Slijedom navedenog, uklanjanje stabla ladonje smatra se opravdanim budu?i predstavlja potencijalnu opasnost za ljude i imovinu." Da li bi dudovac/ladonja bio zbilja tako promptno uklonjen kada se u njegovoj neposrednoj blizini ne bi gradila poslovno-stambena gradnja, ostavljamo ?itateljima da prosude sami, a nadležnom gradskom odjelu ?emo uputiti dopis da nas prosvijetle koliko je stabala "potencijalnih opasnosti za ljude i imovinu" uklonjeno u posljednjih godinu dana i koliko je za njih, konkretno, izvršeno zamjenskih sadnji. (S. Š.)

Facebook komentari