Grad Pula za socijalno ugrožene građane izdvaja gotovo 10 milijuna kuna

GOSPOĐA SAJMA MATIJEVIĆ JE 176. NA LISTI ZA GRADSKI STAN
Zamjenica gradonačelnika Pule Elena Puh Belci, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Elvira Krizmanić Marjanović te pomoćnica pročelnika Ureda Grada Lovorka Hajdić-Golja primile su danas gospođu Sajmu Matijević u prostoru Komunalne palače. Prilikom njezina posjeta, gospođi Matijević ponovno je ponuđena pomoć temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, sve kako bi se maksimalno, a u skladu s mogućnostima kojima Grad raspolaže, pomoglo i olakšalo situaciju u kojoj se nalazi.

„Pula je izrazito socijalno osjetljiv grad i bilo bi nam draže da se nijedan naš sugrađanin ne mora suočavati s teškim životnim situacijama. Zaista suosjećamo sa situacijom u kojoj se nalazi naša sugrađanka te smo joj, u skladu s našim mogućnostima, ponudili više oblika pomoći koje je ponovno, kao i u prijašnjim navratima, odbila“, istaknula je zamjenica gradonačelnika. „Prije svega, potrebno je odgovor i rješenje na situaciju naše sugrađanke potražiti u državnim institucijama, a ne u Gradu koji za pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana osigurava sve potrebno, na razini višoj od one zakonski utvrđene“, naglasila je Belci istaknuvši kako Grad vodi računa o tome da osigura kontinuiranu socijalnu zaštitu najpotrebnijim skupinama građana u okruženju stalnog pada životnog standarda.

Prilikom razgovora s gđom. Matijević pojašnjeno joj je da se gradski stanovi dobivaju u najam na osnovi Liste prvenstva za dobivanje stanova u najam (koja je važeća do kolovoza 2017. godine). Upravo pravo na najam gradskog stana traži i gospođa Matijević koja se, sukladno ostvarenim bodovima temeljem definiranih kriterija, nalazi na 176. mjestu.

Grad Pula, kao društveno odgovorna uprava, u sklopu Programa socijalne skrbi ove je godine osigurao 16.970.394,00 kuna od čega za pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana gotovo 10 milijuna kuna. Briga o najugroženijoj skupini građana prioriteti su Grada, stoga se mjerama, potporama i programima po toj osnovi obraća najveća pažnja kako bi se pravedno osigurala pomoć našim sugrađanima.

Facebook komentari