Grad Poreč kreće u projekt namijenjen mladima „Europe Goes Local“

VELIKI MEĐUNARODNI PROJEKT ZA MLADE
Grad Poreč-Parenzo jedan je od 18 hrvatskih županija, gradova i općina izabranih u  projekt strateškog partnerstva „Europe Goes Local – supporting youth work at the municipal level“, koji provodi Agencija za mobilnost i programe EU. 

Riječ je o velikom međunarodnom projektu s ciljem poboljšanja kvalitete rada s mladima, posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini – predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, te osoba aktivnih u radu s mladima. 
Grad Poreč-Parenzo i ostalih 17 izabranih gradova i općina tako će imati priliku stručnog usavršavanja u području rada s mladima, te mogućnost nacionalnog i međunarodnog umrežavanja, a sve s ciljem razvoja rada s mladima kroz europsku suradnju.
Agencija za mobilnost i programe ovaj je EU projekt prvi put provela 2016. godine, a tijekom dosadašnjeg rada osigurala stručnu podršku za 11 gradova i općina za unaprjeđenje rada s mladima. Prije nešto više od mjesec dana otvoren je poziv za novu skupinu jedinica lokalne samouprave među kojih 18 je ušao i Grad Poreč-Parenzo. Planirani početak aktivnosti predviđen je za jesen 2019., a završetak u lipnju 2021. godine.  
„Europe Goes Local“ trenutno je najveći europski projekt u području rada s mladima koji okuplja nacionalne agencije zadužene za provedbu programa Erasmus +, te europske institucije i mreže zadužene za područje rada s mladima u jedno strateško partnerstvo. 

(REx)

Facebook komentari