Grad Pazin: Potpisani ugovori s organizacijama civilnog društva za 2018.

ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURA, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO...
U četvrtak 29. ožujka 2018. u Velikoj vijećnici Grada Pazina Gradonačelnik Renato Krulčić i predstavnici organizacija civilnog društva potpisali su ovogodišnje ugovore o sufinanciranju programa, projekata i manifestacija, sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2018. godini u području: odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstva te ostalim područjima od interesa za opće dobro.

Sveukupno je u proračunu za ovaj natječaj planirano u 2018. godini 580.000,00 kuna.
Javni natječaj objavljen je 08. siječnja 2018. godine i bio je otvoren 30 dana, a zaključen je 09. veljače 2018.
24. siječnja 2018. godine održana je provedbena radionica za prijavu na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2018. godini. Na natječaj su pristigle 62 prijave.
Nakon formalne provjere prijave su procjenjivane od strane stručnjaka u pojedinom području, a minimalni bodovni prag za ostvarivanje prava na sufinanciranje je 61 bod od max 100 bodova.
4 Povjerenstva za ocjenjivanje dala su prijedlog rang lista temeljem kojih je Gradonačelnik donio Odluke o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2018. godini u području: odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstva te ostalim područjima od interesa za opće dobro dana 13. ožujka 2018. godine
U 2018. godini ovim javnim natječajem financirat će se ukupno 49 programa/projekata manifestacija. Od toga:

- u području Odgoja i obrazovanja (110.000,00 kuna): financirat će se 8 programa/projekata manifestacija.
- u području kulture (220.000,00 kuna) ): financirat će se 17 programa/projekata manifestacija.
- u području socijalne skrbi i zdravstva (140.000,00 kuna): financirat će se 16 programa/projekata manifestacija.
 - ostalim područjima od interesa za opće dobro (110.000,00 kn): financirat će se 8 programa/projekata manifestacija.
Gradonačelnik je istaknuo kako provođenjem svojih različitih aktivnosti i socijalnih usluga organizacije civilnog društva značajno doprinose još boljoj kvaliteti života građanki i građana Pazina   te im na tome zahvaljuje.
rex

Facebook komentari