EKSKLUZIVNO! Razgovor: Ivan Jakov?i?

POLITI?KI PATULJCI OSTAT ?E POLITI?KI PATULJCI

Razgovarala: Sanja Šariri

R: Koji su vaši dojmovi nakon sino?nje emisije "Kontraplan"? Na vaš ra?un i na ra?un IDS-a izre?ene su teške optužbe.

Ovdje se radi o jednoj poznatoj logici i pokušaju da sto puta izre?ena laž na kraju postane istina. To je politika koju vodi Delbiancova kuhinja ve? godinama protiv IDS-a, ali usmjeravaju?i se stalno na mene. Teme kao što su Barbariga, Dragonera, Arenaturist i bilo koje druga, a zadnja i najnevjerojatnija je pri?a oko radioaktivnog otpada kojega je izmislila opet Delbiancova kuhinja, to su klasi?ne pri?e propagande koja misli da ?e sto puta izre?ena laž postati istina. E, ne?e postati istina. Politi?ki patuljci koji su bili ju?er prisutni u toj emisiji ostat ?e politi?ki patuljci i ništa se u tom smislu u Istri ne?e promijeniti. Naravno da nije ugodno kada te netko godinama blati, izmišlja najrazli?itije neistine na tvoj ra?un, ali u jednoj konkretnoj emisiji kao što je bila ova, gospodin Bruno Poropat se mora naprosto pokriti, pokriti sve svoje laži jer je op?e poznato da je on bio predsjednik Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Istarske županije da je on jedini diskutirao za prenamjenu zemljišta u Barbarigi i Dragoneri i da je on dignuo ruku i bio veliki zagovornik toga i sve znao o tome, a kasnije, zamislite, on je bio glavni protivnik toga. Ja sam u to vrijeme bio ministar u vladi, meni se taj konkretan slu?aj dogodio apsolutno iza le?a. To je sve napravljeno u režiji i bivšega župana g. Steve Žufi?a, za koga je poznato da je on mene htio smijeniti s mjesta predsjednika IDS-a. Prema tome, istarska javnost u najve?oj mjeri vrlo dobro razumije o ?emu se radi. Ja ne kažem da svatko to razumije, ali u svakom slu?aju IDS ne?e od toga trpjeti nikakve štete, a to da sam ja bio u toj emisiji bio vrlo žestok, pa, naravno, da ponekad stvarno prekipi slušati tolike bedasto?e na vlastiti ra?un.

BOLKOVI? JE RAZGOLITIO SVU BIJEDU DELBIANCOVE POLITIKE

R: Pred kraj emisije gospodin Poropat se više nije niti ?uo, a tada je uslijedila izjava gospodina Bolkovi?a u kojoj je IDS nazvao okupatorima koji su nanijeli najviše štete u povijesti Istre? Takvo što, pretpostavljamo, još niste doživjeli.

Ta je izjava razgolitila svu bijedu Delbiancove ekipe. Kada oni do?u u situaciju da govore o nama na na?in da smo mi u?inili štete više nego što su to u?inili fašisti ili nacisti, koji su ubijali Istrijane, onda vam je definitivno jasno da su to ljudi bez argumenta s dosjetkama koje su toliko gadljive, kao što je ta dosjetka. Ne namjeravam više imati bilo kakve prepirke s njima, a niti i?i u emisije s njima na takav na?in. Ovaj put sam to napravio i to po prvi put.

R: Jeste li o?ekivali da bi se takvo što moglo dogoditi?

Moram re?i da sam u politici ovih 16, 17 godina zaista svašta doživio, ali toliko mržnje, zlobe, zlo?esto?e i laži na jednom mjestu, sakupljeno u jednoj osobi, u ovom slu?aju Liviju Bolkovi?a kao eksponentu Delbiancove politike ili nekih drugih koji se pojavljuju, to je zaista jedna nevjerojatna koli?ina svega ispremiješanoga, a garniranoga s ogromnom koli?inom laži. Ta ?e ocjena, uvjeren sam, izazvati takvo ga?enje i revolt prema njima da ?e im se to definitivno vratiti kao bumerang. Ne kažem da sam niti ja, niti IDS od '92. od kad smo u parlamentu i od '93. otkad upravljamo Istrom da je sve idealno i da smo bezgrešni. Nikada to nismo govorili. Dapa?e, svjestan sam svojih postupaka i pogrešaka, konkretno u ovom slu?aju razvikane rasprodaje ili prodaje zemljišta Barbarige i Dragonere što je ra?eno od strane IDS-ove vlasti u Vodnjanu i u režiji županijske IDS-ove županijske vlasti. Nema nikakve dileme da je to bila ogromna greška i da je nanesena šteta. Me?utim, nepravedno je i nekorektno od ljudi koji znaju, a g. Poropat je jedan od onih koji je znao da ja nisam imao nikakve veze s tim. On je jedan od onih koji znaju da sam ja vodio Istru pošteno i da nisam nikada ništa ukrao niti uzeo, a on to zna jer je bio sa mnom u istoj ekipi i onda je nevjerojatno da se doga?aju takve promjene kod ljudi i da na taj na?in pokušavaju do?i na vlast. Mogu samo re?i da se lažima definitivno ne može nikada do?i na vlast.

TEMA SLJEDE?EG BROJA REGIONALA - ISTARSKOG MAGAZINA BITI ?E ODJECI EMISIJE "KONTRAPLAN"!

Facebook komentari