Ec-comm spašava Draškovi?ev dvorac u Slatini

SVOJE RADNIKE U LABINU ŠALJU NA ULICU
Danas je Sindikat Istre i Kvarnera na konferenciji za novinare koja se održala u prostorijama SIK-a u Labinu upozorio na kona?no zatvaranje pogona tvrtke Ec-comm d.o.o. Labin, te na otpuštanje 71 radnika istog pogona koji ?e završiti na Zavodu za zapošljavanje. Naime, odlukom Uprave društva, Ec-comm d.o.o. Labin zatvara se proizvodni pogon u Labinu, zbog navodnog lošeg poslovanja i skupe proizvodnje u Istri. To je Uprava društva prošli tjedan objelodanila radnicima i Sindikatu Istre i Kvarnera. Tako su se nažalost obistinile sumnje ovog sindikata izre?ene na konferenciji za medije u listopadu prošle godine, navode iz SIK-a, isti?u?i kako je tada bilo ve? gotovo sigurno da ?e se ova situacija završiti na ovaj na?in. U to vrijeme po?ele su se ispla?ivati najniže pla?e u povijesti ove tvrtke od 1.800 do 2.300 kuna. Radnike se optuživalo da su sami krivi za ovu situaciju, da slabo rade, da im je produktivnost mala te da ?e dobiti otkaz. Zbog sve ve?eg mobinga nad njima mnoge radnice samoinicijativno su davale otkaz, što je i bila namjera poslodavca, jer je sada ostalo manje radnika kojima se mora isplatiti otpremnina. Me?utim, ni sada se situacija nije promijenila, upozorava SIK. Zbog neredovite isplate pla?e, narušenih me?uljudskih odnosa i dalje radnice samoinicijativno napuštaju posao. Posljednja dva mjeseca pla?a kasni zbog navodne blokade žiro-ra?una. Kasnila je pla?a za ožujak, pla?a za travanj ispla?ena je u dva navrata (koncem svibnja jedan dio, a preostali dio tek 12.-tog lipnja. Dospjela je ve? i pla?a za svibnja, a upitno je kada ?e ona biti ispla?ena, navode iz SIK-a, dodaju?i kako bi sve to bilo možda i razumljivo, obzirom na stanje u tekstilnoj industriji u Hrvatskoj da nije upravo ovih dana u medijima objavljeno kako Labinska tvrtka Ec-comm spašava Draškovi?ev dvorac u Slatini.
Stoga je opravdana ogor?enost radnika da ovaj poslodavac koji je sav svoj razvoj dostigao upravo zahvaljuju?i ovom pogonu ima novaca za rekonstrukciju i spašavanje dvorca, a nema novaca za pla?e radnika iz labinskog pogona.
Što je još ve?i apsurd, radnicima se iz pla?e obra?unava i usteže ?lanarina Sindikata koju ovaj poslodavac ve? pet mjeseci nije uplatio Sindikatu, ve? i ta sredstva koristi u druge, samo njima poznate namjene. U toku tjedna o?ekujemo da bi poslodavac trebao dostaviti Sindikatu i Zavodu za zapošljavanje Program zbrinjavanja viška radnika, nakon ?ega ?e se radnicima uru?iti odluke o otkazu Ugovora o radu. Nakon što budu odradili otkazni rok od cca 2 do 3 mjeseca i godišnji odmor, u listopadu ?e svima prestati radni odnos. Do prestanka radnog odnosa radnicima bi trebala biti ispla?ena i otpremnina, me?utim, obzirom da ovaj poslodavac nikada nije poštivao propise, o?ekujemo da ?e biti problema i oko isplate otpremnina poru?uju iz SIK-a, dodaju?i kako ?e sa radnicima danas održati sastanak na kojem ?e ih upoznati sa njihovim pravima kako za vrijeme radnog odnosa, tako i nakon prestanka radnog odnosa. Sindikat Istre i Kvarnera voditi ?e brigu da radnicima budu ispla?ena pripadaju?e otpremnine u iznosima i rokovima kako zakon nalaže, zaklju?uju na kraju današnje konferencije iz SIK-a. (D.F.)

Facebook komentari