Donosimo rezultate izbora za vijeće MO po broju vijećnika i broju glasova

IDS APSOLUTNI POBJEDNIK, TRI NEZAVISNE LISTE OSVOJILE TRI MJESNA ODBORA
Na jučer održanim izborima za Vijeća mjesnih odbora Grada Pule, koalicija „Za Pulu – Forza Pola“ odnijela je pobjedu u 13 od 16 mjesnih odbora te je osvojila 91 od ukupnih 146 vijećničkih mandata. Ostale liste koje su sudjelovale na izborima ostvarile su slijedeće rezultate, SDP je sa svojim koalicijskim partnerima osvojio 27 vijećničkih mjesta, HDZ 3, dok su sve nezavisne liste zajedno osvojile 25. 

IDS pobjedu nije ostvario u mjesnim odborima Stari grad, Nova Veruda i Štinjan. Iako svi ističu pobjedu nezavisne liste "ZA Stari grad", jedinu pravu veliku pobjedu nad IDS-om je odnijela ona nezavisna lista nositelja Dušanka Babića iz MO Štinjan, koja je osvojila 4 mandata, dok je IDS osvojio 2. Na Novoj Verudi nezavisna lista Noela Mirkovića i IDS su osvojili isti broj vijećničkih mjesta, po 4, ali je jedan osvojio SDP, pa se može zaključiti da je IDS izgubio. Nezavisna lista "ZA Stari grad" je pak osvojila 5 mandata, IDS 4 u MO Stari grad, jedinom mjesnom odboru gdje je sudjelovalo čak pet lista, ali HDZ, SDP i Radnička fronta nisu osvojili ni jedan mandat. 

IDS je pak suvereno pobijedio na Gregovici (8:1), Busoleru (7:2), Kaštanjeru (8:3), Valdebek (6:1), Šijani (8:3), ali i Stoji (5:2), Verudi (7:4) i Vidikovcu (7:4).  

Rezultati izbora za vijeća MO (po broju vijećnika i broj glasova):

MO Arena - IDS (uz ISU, GLAS, Zeleni) 5, Nezavisna lista nositeljice Ivane Strmotić 2 (65), SDP (uz HSU, SDSS, HSLS, IL) 2 (63)

MO Busoler - IDS 7 (250), SDP 2 (87)

MO Gregovica - IDS 8 (191), SDP 1 (46)

MO Kaštanjer - IDS 8 (252), SDP 3 (88), HDZ 0 (24)

MO Monte Zaro - IDS 5 (125), SDP 3 (71), Nezavisna lista nositelja Miloša Mitrovića 1 (31), HDZ 0 (12)

MO Monvidal - IDS 4 (144), Nezavisna lista nositelja Marka Jovanovića 1 (61), SDP 1 (35), HDZ 1 (33)

MO Nova Veruda - Nezavisna lista nositelja Noela Mirkovića 4 (165), IDS 4 (163), SDP 1 (54)

MO Stari Grad - Nezavisna lista ZA Stari grad 5 (265), IDS 4 (206), SDP 0 (48), HDZ 0 (26), RF 0 (24)

MO Stoja - IDS 5 (179), Nezavisna lista nositeljice Marije Langer 1 (68), SDP 1 (56)

MO Sv. Polikarp – Sisplac - IDS 6 (282), SDP 2 (96), Nezavisna lista nositelja Velimira Percana 2 (90), HDZ 1 (41)

MO Šijana - IDS 8 (262), SDP 3 (90)

MO Štinjan - Nezavisna lista nositelja Dušanka Babića 4 (282), IDS 2 (125), SDP 1 (66)

MO Valdebek - IDS 6 (287), SDP 1 (93), HDZ 0 (36)

MO Veli Vrh - IDS 5 (295), Nezavisna lista nositelja Marina Drandića 4 (228), SDP 0 (25)

MO Veruda - IDS 7 (272), SDP 2 (85), Nezavisna lista nositeljice Vesne Martinko 1 (52), HDZ 1 (35)

MO Vidikovac - IDS 7 (229), SDP 4 (116)

(rex)

Facebook komentari