Danas završava javno savjetovanje o koncesijama na plaže

ELEKTRONSKO SAVJETOVANJE TRAJE OD 11. PROSINCA 2018. DO 11. SIJEČNJA 2019.
Još samo danas svi zainteresirani imaju priliku poslati pitanja, primjedbe i komentare na planove davanja pulskih plaža u koncesiju. To mogu učiniti do kraja dana slanjem e-maila na adrese godisnji.plan@pula.hr i trogodisnji.plan@pula.hr, koje je Grad Pula za to i predvidio. 

Koncesije za gospodarsko korištenje sedam pulskih plaža
Prema Nacrtima odluka, u razdoblju od 2019. do 2022. godine planiraju se izdati koncesije za sedam pulskih plaža i "Bunarinu" ukoliko bude odgovarajućih ponuda potencijalnih koncesionara. Radi se o koncesijama za gospodarsko korištenje morske plaže u uvali Saccorgiana, na Ambreli, na području Punta Verudela resorta, Splendida na Zlatnim stijenama, na kupalištima Ferijalni savez, Valkane i Stoja te izgradnja i gospodarsko korištenje luke nautičkog turizma "Bunarina" Pula. Rok na koji se koncesije planiraju dati jest 10 - 20 godina.

Mnogi su se građani Pule okupili u inicijativu Volim Pulu i pobunili protiv ovakvih planova Grada Pule te načina na koji se odvijalo savjetovanje s građanima - elektronskim putem. Zbog toga su prije tjedan dana, 4. siječnja organizirali i javnu diskusiju o ovoj temi. Iz Inicijative pozivaju sve građane koji se ne slažu s koncesijama da to i iskažu slanjem e-maila na adrese koje je Grad predvidio te dodaju upozorenje sugrađanima:  "Moguće je da će se sljedeća prilika za vaše primjedbe na koncesiju za neku od navedenih plaža ili Bunarinu otvoriti tek 2029. ili možda čak 2039. godine. Za 10 do 20 godina".

(REx)

 

Facebook komentari