?ipiranjem protiv napuštanja

AKCIJA PRIJATELJA ŽIVOTINJA
U Hrvatskoj postoji veliki problem napuštanja životinja i njihovog zbrinjavanja, a samo je oko 20% pasa mikro?ipirano. To je potpuno neprihvatljivo jer je provo?enje mikro?ipiranja osnova pravilne provedbe Zakona o zaštiti životinja. Prijatelji životinja zahtijevaju hitnu promjenu Pravilnika o ozna?avanju pasa odnosno zakonsku obvezu mikro?ipiranja svih pasa, a ne samo novoro?enih. U Hrvatskoj još nitko nije kažnjen zbog napuštanja životinje, a u mnogim slu?ajevima razlog tome je što se zbog nedostatka mikro?ipa ne može utvrditi skrbnik. Nedopustivo je da velika ve?ina pasa još uvijek nije mikro?ipirana jer to odga?a rješavanje velikog problema napuštanja životinja. Prema trenutnoj zakonskoj regulativi trebalo bi ?ekati još petnaest godina da svi psi u Hrvatskoj budu mikro?ipirani, zbog ?ega Pravilnik o ozna?avanju pasa koji nalaže tu obvezu treba hitno mijenjati kako bi ve? idu?e godine gotovo svi psi u Hrvatskoj bili mikro?ipirani.
Pored zakonske odredbe mikro?ipiranja svih pasa, u Pravilnik treba uvrstiti još jedan podatak koji upisnik pasa mora sadržavati, a to je broj osobne iskaznice skrbnika kako bi se onemogu?ilo manipuliranje zakonom unošenjem neto?nih podataka i olakšalo pronalaženje skrbnika u slu?aju promjene adrese. Time bi se sprije?ilo i upisivanje maloljetnih osoba kao skrbnika pasa što je nužno s obzirom da Zakon o zaštiti životinja zabranjuje kupnju, a time i skrb za životinje, mla?ima od 18 godina.
Stoga Prijatelji životinja najavljuju javno okupljanje ispred Ministarstva Poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Vukovarska 78, koje ?e se održati u petak, 7. rujna 2007. u 12 sati, a na kojem ?e osim ljudskih sudionika sudjelovati i psi kako bi zastupali životinje koje mikro?ipiranje spašava od patnje i smrti koje donosi napuštanje. Prijatelji životinja uputili su dopis ministru Petru ?obankovi?u, pomo?niku ministra Mati Brstilu i na?elniku Sektora veterinarske inspekcije An?elku Gašparu te su pokrenuli peticiju koju gra?ani mogu potpisati na web portalu http://www.prijatelji-zivotinja.hr. U Hrvatskoj bi donošenje zakonske odredbe obveznog mikro?ipiranja svih pasa donijelo osim sprje?avanja okrutnosti nad životinjama i uštedu u financijskom izdvajanju za zbrinjavanje napuštenih pasa koje uzrokuju nesavjesni skrbnici.
Obvezno mikro?ipiranje treba provesti i za ma?ke i sve ostale ku?ne životinje na kojima se taj jednostavan postupak može izvršiti. Udruga Prijatelji životinja dobila je stru?no mišljenje od mr. sc. Josipa Šimi?i?a, dr. vet. med. koje se može pro?itati na http://www.prijatelji-zivotinja.hr. (IP)
 
 

Facebook komentari