Akcija “Zasadi drvo, ne budi panj!” u OŠ dr. Mate Demarina

VIJEĆE UČENIKA POSADILO TRI STABLA ISPRED ŠKOLE
Građanska inicijativa „Zasadi drvo, ne budi panj“ koordinator je Dana kolektivne sadnje drveća, koja se provodi  25., 26. i 27. listopada. Cilj akcije je potaknuti građane, udruge, tvrtke i ustanove da samostalno ili u suradnji sa svojim lokalnim jedinicama u tri dana diljem Hrvatske na privatnim i javnim površinama zasade što više stabala kako bi doprinijeli ozelenjivanju svojih životnih sredina i time istaknuli važnost i brojne dobrobiti drveća i zelenila.

Stabla poboljšavaju našu kvalitetu života na brojne načine: pružaju hlad, pročišćavaju zrak, smanjuju isparavanje vode, buku i vjetar, stanište su mnogim pticama i kukcima, pružaju mjesto za igru i odmor, smanjuju stres i ono što je najvažnije povezuju djecu i odrasle s prirodom koja ih okružuje.

OŠ dr. Mate Demarina u suradnji s Općinom Medulin uključila se u akciju sadnjom tri stabla u dvorištu škole. Stoga je Vijeće učenika, sastavljeno od učenika predstavnika svih razreda, jučer od 11 do 12 sati sadilo stabla u prednjem dvorištu škole.

"Svako posađeno drvo je značajno, a zajedno možemo napraviti puno za naš okoliš i buduće generacije!" - moto je EKO odbora škole OŠ dr. Mate Demarina iz Medulina.

(rex)

Facebook komentari