60. je obljetnica suvereniteta RH nad Istrom

NAJAVLJENA SVE?ANOST U ARENI ZA 16. RUJNA
U pulskoj Komunalnoj pala?i danas je održana konferencija za medije povodom 60. obljetnice me?unarodnog priznanja suvereniteta Republike Hrvatske nad Istrom, Rijekom, Zadrom i pripadaju?im otocima. Prisutnima su se obratili predstavnici Saveza antifašisti?kih boraca, Istarske županije i Grada Pule. U vrijeme kada se podosta zanemaruju tekovine antifašisti?ke borbe, kada se antifašizam izjedna?uje s totalitarnom jednostrana?kom diktaturom, potrebno je educirati javnost, a posebice mlade, i skretati pozornost na tendenciju izjedna?avanja dviju sukobljenih strana u drugom svjetskom ratu. Nakon dugotrajne fašisti?ke okupacije, antifašisti?kom borbom vra?ena su okupirana hrvatska podru?ja pod okrilje matice države Hrvatske. Konferenciji za novinare prisustvovali su predstavnik Istarske županije Miodrag ?erina, pro?elnik Kabineta župana, te predstavnik Grada Pule Vinko Knez, pro?elnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu.
Sve?ana proslava obljetnice suvereniteta RH nad Istrom, Rijekom, Zadrom i otocima  održat ?e se u Areni, 16. rujna, s po?etkom u 11 sati. (D.H.)

Facebook komentari