18. svibanj -  Me?unarodni dan muzeja

PREGRŠT ZANIMLJIVIH PROGRAMA U ISTARSKIM MUZEJIMA
Sutra se diljem svijeta obilježava Me?unarodni dan muzeja, a u Hrvatskoj, u kojoj se Me?unarodni dan muzeja obilježava od 1980. godine, tri godine nakon svjetskog pokretanja jednogodišnjeg organiziranog skretanja pozornosti šire javnosti na kulturnu baštinu i ulogu muzeja u njenom o?uvanju, brojnim ?e se izložbama, predavanjima i maratonskim manifestacijama dosljedno obilježiti Me?unarodni dan muzeja u brojnim galerijama i muzejima ?ak 56 gradova. Još to?no mjesec pred sam dan obilježavanja ovog muzealcima najvažnijeg dana u ?itavoj je Hrvatskoj pokrenuta 13. po redu muzejska edukativna akcija, pod ovogodišnjim zajedni?kim nazivom »Original«, koja je u trajanju od to?no mjesec dana i opet imala za cilj promicanje i popularizacija muzeja, poticanje individualnog posjeta muzejima i razvijanje kulturnih navika te pridonošenje razvoju edukativne djelatnosti muzeja. U Istri su posjetitelji svih dobnih skupina imali prilike otkrivati »Original« i sudjelovati u pripadaju?im nagradnim igrama u Narodnom muzeju Labin, u Pazinu u Etnografskom muzeju Istre, u Puli u Arheološkom muzeju Istre, u Zavi?ajnom muzeju grada Rovinja i u Muzeju grada Umag. No, uz jednomjese?ne edukativne radionice i nagradne igre mnogi su istarski muzeji organizirali u svojim prostorima promotivne programe uo?i i na sam Me?unarodni dan muzeja. Tako su u Narodnom muzeju Labina za sutra s po?etkom u 10 i 17 sati predvi?ene sljede?e promotivne aktivnosti: u Muzeju i u podru?nim zbirkama Muzeja za posjetitelje su organizirana stru?na vodstva, u prostorima Muzeja u?enici glazbene škole izvoditi ?e klasi?ne skladbe renesansnih i baroknih skladatelja, za posjetitelje ?e biti organizirana promotivna prodaja muzejskih izdanja. U novigradskom Muzeju Lapidarium sutra ?e biti otvorena izložba fotografija povodom 101. ro?endana Toše Dabca. U Pazinu u Etnografskom muzeju Istre se za ve?eras priprema manifestacija No? muzeja 2008., u kojoj posjetitelji mogu uživati od 18.00 sati u kreativne radionice oslikavanje tkanina, od 19.00 sati u turnir u mori / tradicijska igra, a  od 22.00 sati u koncertu pazinskog rock benda Diminished Experiment. Na istom mjestu sutra ?e biti otvorena izložba Lonac Rakljanac, kada ?e biti predstavljen program Rakaljsko lon?arstvo i radovi nastali na kreativnim radionicama u sklopu Muzejsko edukativne nagradne igre »Original«. U Povijesnom muzeju Istre pulski ?e posjetitelji tako?er imati priliku šetati Kaštelom za No?i muzeja 2008., uživaju?i u programu koji zapo?inje u 18 sati projekcijom filma »Posljednji dani« o životu Kurta Cobaina, frontmana ameri?ke grupe Nirvana, program ?e e nastaviti predavanjem naslova »Pregled supkulture grada Pule«, Igora Šaponje, a posljednji dio ve?erašnjeg programa na pulskom Kaštelu bit ?e disco ve?er Muzejska groznica subotnje ve?eri - The best of 60's, 70's, 80's & 90's. I na kraju ovog pregleda po vikend programima istarskih muzeja, valja naglasiti angažiranost Muzeja grada Umaga u obilježavanju Me?unarodnog dana muzeja, umaški muzej Me?unarodnim festivalom antike Sepomaia viva sudjeluje, i uz Turisti?ku zajednicu Pule, organizira teku?e 7. Dane antike u Puli. (Nevena Trgov?i?)


Facebook komentari