10. Organum Histriae

ORGULJAŠKI FESTIVAL OD 9. DO 16. RUJNA
10. me?unarodni orguljaški festival Organum Histrie, koji svoju jubilarnu obljetnicu slavi pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika RH Stjepana Mesi?a, održat ?e se od  9. do 16. rujna i svojim ?e programom obuhvatiti ?ak 6 istarskih gradova i mjesta (Umag, Pula, Buje, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Završje). Oko 60 sudionika (tri ugledna ansambla i brojni inozemni i doma?i solisti) iz nekoliko evropskih zemalja (Hrvatska, Italija, Crna Gora, Slovenija, Francuska) upu?uju na tematsku okosnicu jubilarne godine projekta, a to je me?unarodna umreženost - poticanje istraživanja i obnove orguljske (spomeni?ke) baštine u zemljama Jadranskog mora (projekt Hydraulis). Asocijacija Echo (European Cities of Historical Organ) ove ?e godine biti zastupljena koncertom Jana Willema Jansena, umjetni?kog ravnatelja Echo festivala Toulouse Les Orgues.
Organum Histriae projekt je koji se od samog po?etka sustavno brinuo za o?uvanje i revitalizaciju orgulja diljem Istre, pa tako s ponosom možemo najaviti da ?emo ove godine koncertirati u rodnom gradu Andree Antica da Montona, na odnedavno najugroženijim istarskim orguljama - Gaetana Callida iz 1797. godine, koje je maestralno restaurirala tvrtka Zanin! Ove se godine želi posebna pozornost posvetiti orguljama u Sv. Lovre?u koje za Istru i Hrvatsku predstavljaju veoma važno otkri?e - nedavno je organolog Božidar Grga potvrdio autorstvo slavnog graditelja Petra Naki?a. Više o samim orguljama i tom iznimnom otkri?u možete saznati na studijskom izletu u sklopu kojeg ?e se obi?i tri najvažnija instrumenta: u Sv. Lovre?u, Lovre?ici i Motovunu. Program studijskog izleta, kao i cijelog festivala slijedi u privitku. Nakon koncerta ansambla za staru glazbu LA ROSSIGNOL festival ?e otvoriti izaslanik Presjednika Republike Hrvatske, istarski župan Ivan Jakov?i?. (IP)

Facebook komentari