Zbog onečišćenja zraka u Puli ne preporučuje se tjelesna aktivnost na otvorenom

Zbog onečišćenja zraka u Puli ne preporučuje se tjelesna aktivnost na otvorenom-142697

OPĆENITE ZDRAVSTVENE PREPORUKE KOD POVIŠENIH VRIJEDNOSTI LEBDEĆIH ČESTICA U ZRAKU
Povišene razine lebdećih čestica (PM10 i PM2.5) u zraku, posebno tijekom zimskih mjeseci, predstavljaju važan problem za kvalitetu zraka i zdravlje građana. Na području Istarske županije, kao i u drugim dijelovima Hrvatske i Europe, nedavno su zabilježene visoke koncentracije ovih čestica. Ovaj fenomen povezan je s pojačanim emisijama plinova i čestica tijekom sezone grijanja, što se dodatno pogoršava nepovoljnim meteorološkim uvjetima, poput temperaturnih inverzija, magle i stabilnog vremena bez vjetra.

Kvaliteta zraka se na pokazatelje lebdećih čestica (PM10 i PM2.5) na području  Istarske županije prati na automatskim postajama Kaštijun i Višnjan. AP Kaštijun vezana je uz ŽCGO Kaštijun i prati se od strane tvrtke Ekonerg d.o.o. iz Zagreba, dok je postaja Višnjan dio državne mreže i prati je Državni hidrometeorološki zavod.

Uzroci koncentracija lebdećih čestica:

- Pojačane emisije plinova i čestica tijekom sezone grijanja
- Nepovoljni meteorološki uvjeti, uključujući temperaturne inverzije, maglu i stabilno vrijeme bez vjetra

Utjecaj na kvalitetu zraka i zdravlje:

Takvi uvjeti pogoduju zadržavanju zračne mase na jednom mjestu, što rezultira akumulacijom emitiranih čestica i povećanjem njihove koncentracije. Visoke razine lebdećih čestica mogu imati štetne posljedice po zdravlje stanovništva, posebno za osjetljive skupine kao što su djeca, trudnice, starije osobe, osobe s kroničnim bolestima dišnog ili srčano-krvožilnog sustava, osobe narušenog imunološkog sustava te pušači i pasivni pušači.

Preporuke za građane:

Kako bi se smanjio potencijalni štetni utjecaj povišenih koncentracija lebdećih čestica, stručnjaci preporučuju sljedeće mjere:

- Izbjegavanje dugotrajne i intenzivne tjelesne aktivnosti na otvorenom zraku, osobito uz prometnice, za osjetljive skupine građana
- Primjena propisanih lijekova za osobe s akutnim i kroničnim simptomima, te savjetovanje s liječnikom primarne zdravstvene zaštite u slučaju pogoršanja ili produljenja simptoma na razini dišnog ili srčano-krvožilnog sustava
- Izbjegavanje nepotrebne dodatne izloženosti respirabilnim česticama iz drugih izvora, poput pušenja, korištenja kemikalija, ljepila, boja, lakova i sl.
- Korištenje sredstava javnog gradskog prijevoza radi smanjenja osobnog izlaganja onečišćenju zraka
- Izbjegavanje ili smanjivanje grijanja na kruta goriva, kako bi se smanjile emisije čestica u atmosferu

Ove preventivne mjere mogu pomoći u zaštiti zdravlja građana tijekom perioda povišenih koncentracija lebdećih čestica u zraku, kao i u drugim situacijama izvanrednih meteoroloških uvjeta. Važno je redovito pratiti podatke o kvaliteti zraka i pridržavati se preporuka stručnjaka kako bi se minimalizirali potencijalni štetni učinci po zdravlje.

(REX/ZZJZIZ)