Započinju radovi na izgradnji javne rasvjete od Šišanske ceste do Doma Vila Maria

Započinju radovi na izgradnji javne rasvjete od Šišanske ceste do Doma Vila Maria-145895

PREDVIĐENI ROK JE 60 DANA
Ovaj tjedan započinju radovi na izgradnji javne rasvjete odvojka od Šišanske ceste do Doma za odrasle osobe Vila Maria u Puli. Ugradit će se ukupno 13 novih čeličnih stupova sa svjetiljkama koje udovoljavaju uvjetima za smanjenje svjetlosnog zagađenja.

Napajanje nove javne rasvjete izvest će se podzemno položenim kabelima iz postojeće mreže javne rasvjete, odnosno postojećeg stupa na križanju sa Šišanskom cestom. Stupovi javne rasvjete planiraju se postaviti uz rub kolnika u zelene površine vodeći posebno računa o tome da se izbjegnu oštećenja stabala uz prometnicu.

Provedenim postupkom jednostavne nabave za izvođenje radova odabrano je društvo Zanitel iz Pule, a ukupna ugovorena vrijednost izvođenja radova iznosi 76.898,75 eura s PDV-om.

Ugovoreni rok izvođenja radova je 60 dana.

 (REX)