Zahvaljujući uspješnom projektu RAST III zaposleno 19 pomoćnika u nastavi

Zahvaljujući uspješnom projektu RAST III zaposleno 19 pomoćnika u nastavi-143963

U PRVOM POLUGODIŠTU SU USPJEŠNO PROVEDENE AKTIVNOSTI PROJEKTA
U sklopu projekta ''Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju III (RAST III)'', koji se provodi u okviru instrumenta ''Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI'', Europskog socijalnog fonda, Grad Labin kao nositelj projekta koordinira tri škole iz Labina.

Projekt je započeo 4. rujna 2023. s početkom nove školske godine, a zahvaljujući istome zaposleno je 19 pomoćnika u nastavi koji pružaju podršku za 19 učenika s teškoćama u razvoju u dvije osnovne škole Matije Vlačića i „Ivo Lola Ribar“ i Centru Liče Faraguna. Radi se o projektu vrijednom ukupno 142.248,00 eura, a  kojim je putem Europskog socijalnog fonda Grad Labin osigurao 70,30 % financiranja rada potrebnih pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2023./2024. odnosno maksimalnih 100.000,00 eura. Stopa vlastitog sufinanciranja iznosi 29,70%.

Cilj projekta je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove, čiji je osnivač Grad Labin, kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Glavna aktivnost projekta je pružanje potpore obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi. Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvan učioničkim aktivnostima.

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Pomoćnici u nastavi prošli su potrebnu edukaciju koju je organizirao Grad Labin u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Labin, a koju su provele Sanja Paić i Gordana Pajca Grbin, magistrice rehabilitacijske edukacije.

(REX)