Volontiram za 5 – predstavljanje aktivnosti i akcija

MOGUĆNOSTI VOLONTIRANJA U ZAJEDNICI
Inicijativa za volonterski centar Istarske županije u utorak, 26. travnja u vremenu od 8 do 16 sati na  Narodnom trgu predstavit će svoje aktivnosti i volonterske akcije i organizacije koje na širem području Pule okupljaju volontere i volonterskim radom unaprijeđuju kvalitetu života u zajednici. Akcija radnog naziva "Volontiram za 5" građanima će predstaviti mogućnosti volontiranja u zajednici, uključujući konkretne volonterske akcije u koje se mogu uključiti u sljedećih šest mjeseci. Popis akcija s kontaktima organizatora volontiranja i načinom uključivanja će se prema potrebi dopunjavati i objavljivati na internetskim stranicama.
Kroz ciklus edukacijsko-informativnih radionica s kojima smo ove godine gostovali u Pazinu, Puli i Rovinju, prezentacijama i upisivanjem  samih građana u bazu podataka uvidjeli smo da  potrebe građana za volontiranjem postoje i da su im nužne informacije o akcijama i organizacijama u kojima mogu volontirati te kontakti organizatora volontiranja.
Ova akcija odgovor je na potrebe građana za informacijama o volonterstvu i za ponudom konkretnih događanja u koja se kao volonteri mogu uključiti.
"Volontiram za 5" u izravnom će kontaktu s građanima koji posjete naš štand predstaviti na koje načine i sami mogu mogu volontirati 5 sati, 5 dana, 5 mjeseci ili 5 godina kako bi osvijestili građanstvo o mnogobrojnim mogućnostima i načinima  volontiranja u svakodnevnom životu.
Ovom prilikom građani će se moći upisati u bazu podataka Inicijative za volonterski centar i time olakšati koordinaciju potreba organizacija za volonterima i želja građana za volontiranjem, a dodatno će im biti predstavljenje akcije i kontakti odgovornih osoba koji su zaduženi  za volontere. (REX)
Akcije za koje će se građani moći prijaviti i dodatno informirati su:
 KVARTOVSKI ĐIR- program Obiteljskog centra Istarske županije
 FESTIVAL MEDIA MEDITERRANEA-udruge Metamedij
 MORSKA ŠKOLA KAMENJAK-projekt udruge Zelena Istra
 DANI SPORTA 2011-za kulturu življenja-projekt udruge Casoni vecchi
 INICIJATIVA ZA REKOM-projekt međunarodne Koalicije ZA REKOM
 ŠUMOŠKOLICA-projekt Inicijative za volonterski centar Istarske županije
 INICIJATIVA ŽIVOT ZA ZORANA-građanska inicijativa
 NAŠ SAN NJIHOV OSMIJEH-aktivnosti humanitarne udruge