Uređena dječja igrališta poticajno su i sigurno mjesto za igru najmlađih

Uređena dječja igrališta poticajno su i sigurno mjesto za igru najmlađih-96138

''CASTRUM 97'' BRINE O 67 DJEČJIH IGRALIŠTA U 16 GRADSKIH MJESNIH ODBORA
Rijetko koji roditelj nije doživio potezanje za rukav kada sa djetetom prolazi pored dječjeg igrališta. „Idemo, idemo na igralište!“, širokog će osmjeha djeca. I kada se kaže da su igrališta dječji drugi dom, onda to nije floskula već se doslovno tako i misli.
 
A za uređenje takvih dječjih oaza veselja na području grada Pule u posljednjih nekoliko godina uloženo je više od 7 milijuna kuna i planova za daljnja uređenja ne nedostaje.

Dječja igrališta na području grada održava gradsko trgovačko društvo Castrum Pula 97 d.o.o. temeljem ugovora sa Gradom Pula. Održava ukupno 67 dječjih igrališta smještenih unutar 16 gradskih mjesnih odbora.  

Veći, manji popravci, zamjene igrala, postava zaštitne ograde, uređenje antistres podloge i slično samo je dio aktivnosti koje se redovito odrađuju, pojašnjavaju iz Castrum Pula 97 d.o.o. Između ostalih aktivnosti, među recentnima ističu generalnu sanaciju vrtuljka na dječjem igralištu na Monte Zaru, sanaciju drvene penjalice na igralištu na Šišanskoj cesti, sanaciju drvenarije i zamjenu oštećene grede na ljuljački na igralištima u Ulici Olge Ban, Marulićevoj, Bruna Kosa, Krležinoj gdje su zamijenjene i stepenice na penjalici kao i u Parku Franje Josipa.

Nadalje, popravljena je ljuljačka u Viškoj, u Parku Grada Graza popravljena je drvenarija na stolu sa stolicama, zamijenjene su grede i popravljen krov drvene kućice u Kašćunima, sanirana gumena podloga na igralištu u Ulici Jurja Žakna, saniran vrtuljak na igralištu u Ulici Orbanin, zamijenjene bočne strane penjalice u Titovom parku i još niz drugih popravaka letvi, dasaka, greda, igrala, ograda, čišćenja koja se uoče tijekom obilaska dječjih igrališta od strane djelatnika Castrum Pula 97 d.o.o.
 
Između ostalog, a na osnovu izvršenih obilazaka i prijedloga građana, navode iz Castruma, pred realizacijom je završetak generalne sanacije na kombiniranoj penjalici sa ljuljačkama na dječjem igralištu u Jeretovoj ulici, te slijedi sanacija gumene podloge na igralištu na Trgu žrtava fašizma, uređenje drvenog kombiniranog igrala u parku Franje Josipa, postaviti će se ograda oko igrališta u Marulićevoj kao i još jedan dodatak ograde na igralištu u Kochovoj ulici. Slijedi i postavljanje gumene podloge ispod ljuljačke na igralištu na Sisplacu, sanacija podnica na kombiniranoj penjalici u Voltićevoj te sanacija drvene ograde na igralištu u Benčićevoj.
 
Igrališta se kontinuirano, tijekom cijele godine održavaju i uređuju vodeći računa da se, sukladno mogućnosti, prihvate želje i zahtjevi roditelja i mjesnih odbora, napominje Aleksandar Matić direktor Castrum Pula 97 d.o.o..

„Kvalitetna komunikacija sa našim sugrađanima ukazuje nam na segmente u koje je potrebno investirati kako bismo mališanima osigurali poticajno i sigurno mjesto za igru. I ovom ih prilikom pozivam da se jave u Castrum, predlože, ukažu na nešto što se može napraviti. Vjerujem da je svima jasno da su sredstva ograničena i toj činjenici se moramo prilagoditi i upravo je zato toliko bitno da imamo dobru komunikaciju posebno sa roditeljima kako bi prioritetno riješili ono što je njima najbitnije. Također je vrlo važno, mogu reći i najvažnije da naši sugrađani odgovornim ponašanjem čuvaju gradsku imovinu u interesu zaštite dječje sigurnosti te kako bi i buduće generacije mogle uživati u očuvanim igralištima“, istaknuo je Matić.
 
''Ne manje bitno navesti je da kada je riječ o cjelokupnim sanacijama ili izgradnji novih dječjih igrališta, aktivnosti se izvode u sklopu programa nadležnog odjela Grada Pule u kontekstu kojemu se može istaknuti da je u tijeku izrada idejnog rješenja za novo dječje igralište u Zahtilinoj ulici, kao i idejnog rješenja za cjelovitu rekonstrukciju dječjeg igrališta „Antena“ na Partizanskom putu. Pored toga u izradi je glavni projekt za rekonstrukciju dječjeg igrališta u Krležinoj ulici, te je već izrađena dokumentacija za dječje igralište u Ulici Jurja Žakna i slijedi  postupak provođenja nabave za igrala'', kazao je Matić.

Prijedloge vezane uz daljnje uređenje gradskih dječjih igrališta te sanaciju postojećih oštećenja građani mogu uputiti/prijaviti društvu Castrum Pula 97 d.o.o. na e-mail: igralista@castrum-pula.hr ili pozivom na broj telefona Castruma 052/535-710.

(rex/foto Manuel Angelini)