Upravna inspekcija Ministarstva pravosuđa i uprave provodi nadzor nad Gradom Pulom

Upravna inspekcija Ministarstva pravosuđa i uprave provodi nadzor nad Gradom Pulom-134033

VEZANO JE UZ NEPOSTOJANJE SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU GRADA PULE
Na temelju prijave pulskog Možemo! od 17. siječnja 2023. vezane uz kršenje Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi zbog nepostojanja Službe za unutarnju reviziju Grada Pule, Upravna inspekcija Ministarstva pravosuđa i uprave započela je 20. siječnja  2023. nadzor. Inspekcija je od Grada Pule zatražila da u roku od 8 dana dostavi Pravilnik o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju, Javni natječaj za imenovanje pročelnika Službe za unutranju reviziju i Rješenje o imenovanju pročelnika Službe za unutarnju reviziju.
 
Podsjećamo da je još 2020. godine pročelnica Službe za unutarnju reviziju Nikolina Radulović razriješena dužnosti nakon što je nepravomoćno osuđena na godinu dana zatvora uz rok kušnje zbog prijevare u gospodarskom poslovanju. Od tada Grad Pula nije formirao novu službu za unutarnju reviziju, odnosno nije ispunio zakonsku obavezu izrade revizorskog izvještaja dvije i pol godine.
 
Za gradonačelnika je propisana novčana kazna od 5.000 do 25.000 kn ako "ne uspostavi unutarnju reviziju i to ustrojavanjem neovisne jedinice za unutarnju reviziju ili imenovanjem unutarnjeg revizora ili osnivanjem zajedničke jedinice za unutarnju reviziju ili potpisom sporazuma o obavljanju poslova unutarnje revizije ovisno o kriterijima za uspostavu unutarnje revizije".
 
Služba za unutarnju reviziju bi trebala obavljati poslove vezane uz procjenu sustava unutarnjih kontrola Grada, proračunskih korisnika, gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i ustanova kojima je Grad osnivač, trgovačkih društava u vlasništvu Grada, odnosno većinskom vlasništvu Grada i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Grad. Izuzeta  su samo ona trgovačka društva koja su obvezna uspostaviti unutarnju reviziju. Gradska trgovačka društva i ustanove koji zapošljavaju više od 50 zaposlenika, a imaju godišnje rashode i izdatke veće od 70 milijuna kuna, obavezni su ustrojiti svoju unutarnju reviziju.  
 
Hoće li i ovaj puta Zoričić pokušati svaliti odgovornost na nekog drugog?

(DV)