U subotu je obilježen Nacionalni dan multiple skleroze

U subotu je obilježen Nacionalni dan multiple skleroze-130716

NACIONALNI DAN MULTIPLE SKLEROZE JE DANAS 26. RUJNA
U subotu, 24. rujna 2022. godine na području gradske tržnice Pula, obilježen je Nacionalni dan multiple skleroze kojem su nazočili članovi Društva multiple skleroze Istarske županije, zamjenica gradonačelnika Ivona Močenić, pročelnica upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije Gordana Antić te ostale zainteresirane osobe.

Tom prilikom na štandu su se izložiti i dijelili građanima informativni letci i brošure Udruge i projekta u koji je Udruga uključena kao partner u provedbi „Razvoj i podrška razvoju održivim modelima zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a u sklopu Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) za Urbano područje Pula, Glasilo Saveza društava MS Hrvatske, baloni i slično dok su predstavnici Udruge bili na raspolaganju za sve upite građana. Na događaju se uz informiranje građana o dijagnozi, rehabilitaciji i pravima oboljelih, istaknula i problematika te mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom/oboljelih od multiple skleroze.

Nacionalni dan multiple skleroze obilježen je s ciljem povezivanja ljudi, grupa i organizacija u pokret na nacionalnoj razini koji sudjelovanjem u događajima i aktivnostima podiže svijest o multiploj sklerozi kao globalnom problemu.

(DV)