U punom zamahu su radovi na strateškom projektu na Kaštelu

U punom zamahu su radovi na strateškom projektu na Kaštelu-111873

PULSKI FORTIFIKACIJSKI SUSTAV KAO NOVI KULTURNO-TURISTIČKI PROIZVOD
Strateški projekt naziva „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“ vrijedan više od 23,2 milijuna kuna, kojega je nositelj Grad Pula a partneri Povijesni i pomorski muzej Istre i Turistička zajednica grada Pule ima za cilj valorizirati bogatu povijest pulskog fortifikacijskog sustava uz stvaranje nove turističke ponude koja predstavlja sinergiju između nasljeđa vojne baštine i suvremene kulture življenja. Projekt se provodi kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija u okviru Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) i planira se u cijelosti završiti do studenoga 2022. godine.

„Kaštel se uređuje već niz godina za što je u proteklo vrijeme uloženo više od 10 milijuna kuna, a ovaj strateški projekt bit će dodatni impuls kako bi Kaštel privukao brojne posjetitelje  ne samo za vrijeme ljetne sezone već i tijekom ostatka godine. Njime želimo svim našim sugrađanima, Istrijanima i turistima približiti prošlost ovoga grada i aktivirati ogroman potencijal kulturne baštine te još snažnije oživiti starogradsku jezgru“, istaknuo je prilikom najave početka radova pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Posjetimo, s građevinskim radovima se započelo još u listopadu ove godine a odnose se na uređenje izložbenog prostora istočne kortine, postojećeg skladišnog prostora u prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, uređenje i proširenje postojećeg sanitarnog čvora. Projekt obuhvaća i izgradnju dizala koje će povezivati tunele Zerostrasse i podzemne prostorije utvrde Kaštel s atrijskim dvorištem utvrde.

Povijesni i pomorski muzej Istre  putem projekta vidi mogućnost za rješavanje većeg dijela svojih infrastrukturnih pitanja, s obzirom na građevinske radove sanacije i zaštite na Kaštelu i u tunelskom prostoru Zerostrasse, čime će se u značajnoj mjeri poboljšati uvjeti za stručan muzeološki rad, prije svega u segmentu izložbene djelatnosti. Izgradnjom novog sanitarnog čvora, ugostiteljskog objekta te, osobito, realizacijom vertikalne povezanosti Kaštela sa obje razine tunelskih prostora ispod Kaštela uvelike će se podignuti i razina usluge posjetiteljima. Tim će se poduhvatom od ova dva, trenutno odvojena punkta, stvoriti prostor jedinstvene kulturne destinacije.        

Osim kroz infrastrukturne radove na obnovi objekata, Povijesni i pomorski muzej Istre sudjeluje u sklopu ITU Mehanizma i produkcijskom realizacijom velike i značajne izložbe o pulskim fortifikacijama, koja će obuhvatiti izložbene prostore Muzeja na Kaštelu, kao i tunelske prostore na obje razine. Izložbom se želi prikazati cjelokupan sustav obrane Tvrđave Pula, njezine obrambene sektore i pojaseve te pojedinačno predstaviti sve fortifikacijske objekte, od obalnih i pojasnih tvrđava, preko većih i manjih bitnica do skupina obrambenih građevina. Izložbom će se nastojati posjetiteljima predočiti teritorij koji je Tvrđava Pula obuhvaćala i posebno prikazati lokalitete obrambenih građevina, njihovu pristupačnost i stanje u kojem se nalaze. Naglasak će biti na razdoblju austrijske uprave, koja organizira ratnu luku, otvara Arsenal, a paralelno s time, kroz nekoliko faza, odvija se izgradnja različitih modela tvrđava, koje su svoj oblik mijenjale usporedo s izmjenama u razvoju vojnih strategija i prema novim tehnološkim dosezima u izradi naoružanja i u izgradnji brodova.

Izložba će i u multimedijskom smislu biti inovativna, kako bi na zabavan i pristupačan način zainteresirala  posjetitelje za temu koju obrađuje i za lokalitete na kojima se tvrđave nalaze te im ponudila dodatnu dimenziju doživljaja i iskustva otvarajući šire okvire informativnog i edukativnog sadržaja.

Glede značaja projekta za Turističku zajednicu grada Pule, prvenstveno se očituje u obogaćivanju turističke ponude grada i  približavanje Kaštela kao povijesne utvrde na zanimljiv i interaktivan način svim turistima koji posjete Pulu, i domaćim i stranim. Posebno je važno da će se izgradnjom lifta za pristup Kaštelu i Povijesnom i pomorskom muzeju Istre omogućiti lakši pristup turistima treće životne dobi koji su vrlo značajan segment u turističkim dolascima u Puli.

Spajanje povijesne baštine i modernih tehnologija, te omogućavanje turistima da na taj način upoznaju kulturnu baštinu trend je u svijetu pa i ovaj projekt na taj suvremen način želi približiti i učiniti dostupnom turističku ponudu grada Pule njezinim posjetiteljima, ali i očuvati i zaštititi kulturnu baštinu. Intencija je povećati posjećenost tom dragulju koji upravo zbog svoje slabije pristupačnosti zaostaje u broju posjeta za ostalim atrakcijama Pule.

Naime, TZ Pula je u ovom projektu preuzela kreiranje vizuala i web platforme što podrazumijeva kreiranje vizualnog identiteta, web stranice i 3D vizualizacije projekta, promotivne aktivnosti koje uključuju izradu promotivnih letaka izložbe i lifta, izradu suvenira i roll up-ova kako bi projekt bio prepoznatljiviji javnosti, provođenje promocije putem društvenih mreža i weba, promocija projekta u zemlji i u susjednim zemljama koje su nama vrlo značajna emitivna tržišta (Slovenija i Italija). Nadalje, upoznavanje stranih novinara i blogera sa projektom, medijska i TV promocija, PR aktivnosti, angažiranje animatora koji će približiti projekt krajnjim korisnicima, edukacija za turističke vodiče koji su izravni promotori pulskog turizma i turističke ponude, te monitoring svih aktivnosti. Osim navedenoga, TZ Pula će organizirati evente na lokaciji (koncerte i predstave), te će povezati poznati projekt Visualia sa novom turističkom ponudom na način da se postavi stalna instalacija Visualie. Projekt se planira uključiti i u adventska zbivanja u Puli čime će i Pulski Advent dobiti novu točku interesa.

Implementacija projekta "Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod", kao što je istaknuto, traje od 01.06.2019. g. do 01.11.2022. g., a provodi se u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", kroz specifični cilj tog programa "Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine".

Za Grad Pulu, kao središte urbanog područja, mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja, poznatiji kao novi instrument EU-a, predstavlja snažnu razvojnu perspektivu i izvanredan je alat u sustavu korištenja bespovratnih sredstava EU-fondova. Europa je prepoznala važnost urbanih središta kojima na ovaj način omogućuje ostvarenje efikasnijeg i proaktivnijeg načina za povlačenje bespovratnih sredstava kao i jačanje uloge gradova. ITU mehanizam odgovara na ekonomske, ekološke i društvene izazove koji utječu na cijelo urbano područje te ih svojim integriranim, na teritoriju temeljenim pristupom nastoji riješiti.

Nastavno na izneseno, Gradu Puli je za predmetni projekt iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano sufinanciranje od 9 milijuna kuna bespovratnih sredstava od kojih se 5.552.274,93 kuna odnosi se na nositelja projekta (28,88 % prihvatljivih troškova), 849.027,27 kuna na Turističku zajednicu grada Pule (84,99% prihvatljivih troškova), a 2.598.697,80 kuna na Povijesni i pomorski muzej Istre (84,99% prihvatljivih troškova).

(REX/FOTO Manuel Angelini)